Uwaga kierowcy! W środę (21 lutego 2018 r.) o godz. 12:00 nastąpi zmiana organizacji ruchu w okolicach skrzyżowania drogi S51 z Tomaszkowem. Zmiana polegać będzie na przełożeniu ruchu z odcinka drogi DP1370 na nowowybudowaną drogę dojazdową obwodnicy (DD17) na węźle Południe i połączenie z S51.