W lutym wykonawca prowadził prace związane z usuwaniem karp pozostałych po wycince drzew w ubiegłych miesiącach. Kompleksy leśne zostały wygrodzone na czas budowy za pomocą siatki leśnej, aby zabezpieczyć roślinność i powierzchnie zadrzewione przed zniszczeniem przez maszyny budowlane.