6 czerwca 2019 r. między Wykonawcą a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad zostało podpisane świadectwo przejęcia. Oznacza to, że budowa pierwszej części obwodnicy została zakończona, a roboty, jeśli się pojawią, będą dotyczyć tylko eliminowaniu ewentualnych usterek w ramach gwarancji. 12 czerwca odbyła się także ostatnia - 45 Rada Budowy. Według zapewnień Wykonawcy obu zadań,całkowite otwarcie obu odcinków obwodnicy ma nastąpić najprawdopodobniej w ostatnich dniach czerwca.