17 listopada 2017 r. w siedzibie Inżyniera Kontraktu odbyła się 26 Rada Budowy. Wykonawca przedstawił zakres robót, które zostały wykonane w miesiącu rozliczeniowym oraz plan robót na bieżący miesiąc.

Do najważniejszych robót w październiku należała kontynuacja układania masy bitumicznej, gdzie położenie warstwy wiążącej wyniosło już 93 proc., a także m.in. układanie trawników dywanowych na pasach rozdziału i na nasypach.

Na większości obiektów trwają prace wykończeniowe takie jak balustrady, bariery, układanie nawierzchni z asfaltu lanego.

Zaangażowanie personelu wyniosło w październiku średnio 536 osób, zaangażowanie sprzętu zaś 235 sztuk.

Ustalono datę kolejnej Rady Budowy na 15 grudnia 2017 r.