13 października 2017 r. odbyła się 25 Rada Budowy. Wykonawca przedstawił zakres robót, który zostały wykonane w miesiącu rozliczeniowym oraz plan robót na bieżący miesiąc.

Do najważniejszych robót należała kontynuacja układania masy bitumicznej. Ułożono beton asfaltowy od km 1+125 do 9+400. Dalsze roboty polegały m.in. na wymianie gruntu w km 9+400 - 9+800, umocnieniu skarp i ułożeniu trawników dywanowych na pasach rozdzielających.

Wśród robót na obiektach mostowych było m.in. wykonanie murów oporowych na WD11, zasypki przyczółków na WD9 i WD10, montaż barier energochłonnych i balustrad na WD3, WS4, WD8.

Na przejściach ekologicznych trwały roboty wykończeniowe - m.in. układanie kostki brukowej.

Ustalono datę kolejnej Rady Budowy na 17 listopada.