18 sierpnia 2017 roku w siedzibie Inżyniera Kontraktu odbyła się 23 Rada Budowy. Podczas spotkania zostały omówione bieżące sprawy, a wykonawca przedstawił zakres robót, które były  wykonane w ubiegłym miesiącu. Do tych najważniejszych z pewnością należało układanie masy bitumicznej. Roboty w tym zakresie rozpoczęły się od km 1+700 do km 6+800.

Poza tym roboty wykonywane były na obiektach. M.in. przy WS7, WD8, WD9 - beton ustoju nośnego; WD11 - zasypanie wykopów, PZD1A - deskowanie ustroju nośnego i ściany oporowe. W OUD m.in. zamontano konstrukcję dachu magazynu soli.

Kontynuowano także roboty przy zbiornikach retencyjnych.

Termin następnej Rady Budowy ustalono na 15 września.