17  lipca 2017 roku w siedzibie Inżyniera Kontraktu odbyła się 22 Rada Budowy. Wykonawca przedstawił zakres robót wykonanych w ubiegłym miesiącu oraz plan robót na miesiąc następny.

W czerwcu rozpoczęły się roboty związane z układaniem warstw masy bitumicznej w km 1+600 do 2+100. W czerwcu wykonano także łącznie 101 tys. m 3 wykopów co stanowi 82 proc. zaawansowania  i 101 tys. m 3 nasypów co stanowi 78 proc. zaawansowania. Nadal prowadzone są roboty związane ze stabilizacją i wymianą gruntu.

Roboty na obiektach: PZD1A - zbrojenie betonu ustroju nośnego; WD3 - ściany oporowe; WS4 - izolacja, kotwy talerzowe, zbrojenie betonu, krawężniki; WS5 - krawężniki, beton płyt przejściowych, kotwy talerzowe; WS6 - zasypanie wykopów, zbrojenia, krawężniki; WS7 -  beton ustoju nośnego, izolacje; WD8 - izolacja, kotwy, beton płyt przejściowych, krawężniki, beton ustroju nośnego, ściany oporowe; WD9 - beton ustoju nośnego, beton podpór; WD10 -  montaż konstrukcji stalowej; WD11 - beton ustoju nośnego.

Na przejściach ekologicznych były montowane półki dla zwierząt.

Termin następnej Rady Budowy ustalono na 18 sierpnia.