12 czerwca 2017 roku w siedzibie Inżyniera Kontraktu odbyła się 21 Rada Budowy. Wykonawca przedstawił zakres robót wykonanych w ubiegłym miesiącu oraz plan robót na miesiąc następny.

Roboty w maju odbywały się m.in. na OUD - układanie instalacji elektrycznej i CO w budynku warsztatowo-garażowym, wykonano okładziny ścian w budynku administracyjno-biurowym, wykonano także podkłady betonowe pod magazyn soli.

W okresie sprawozdawczym wykonano także 137 tys. m3 wykopów oraz 147 tys. m3 nasypów. Jednocześnie wykonano 100 proc. betonowania przepustów ekologicznych.

Intensywne roboty odbywały się na obiektach mostowych: PZD1A - beton podpór, prefabrykaty betonowe wielkogabarytowe; zasypanie wykopów, przestrzeni za ścianami konstrukcji i wykonanie nasypów przy obiektach: PZD1A, WS1, WS4, WS5, WS6, WS7, WD11. Beton ustroju nośnego na WD8, WD9. WD10 - roboty przygotowawcze pod montaż konstrukcji stalowej.

Na budowie pracowało średnio 291 osób oraz 136 sztuk sprzętu budowlanego.