13 marca 2017 roku w siedzibie Inżyniera Kontraktu odbyła się 18 Rada Budowy.

Wykonawca przedstawił zakres robót wykonanych w ubiegłym miesiącu. W lutym roboty odbywały się głównie na obiektach – dokładnie na 7 obiektach mostowych i 5 przejściach ekologicznych - przepustach oraz przy Obwodzie Utrzymania Drogowego.

Jeśli chodzi o roboty drogowe, to polegały na wymianie gruntu głównie na drogach dojazdowych przy węźle Olsztyn-Południe – 33 700 m3 oraz wykopach – 750 m3.

W lutym na budowie wraz z obsługą kontraktu i pracownikami fizycznymi wraz z podwykonawcami pracowało 289 osób. W robotach było wykorzystanych 117 sztuk sprzętu budowlanego.

Wykonawca przedstawił także, oprócz planu robót na obiektach mostowych, także plan robót drogowych na najbliższy miesiąc, które po przerwie zimowej zostały znacznie zintensyfikowane.

Wykopy – 10 tys. m3, wymiany gruntu – 10 tys. m3, nasypy – 38 tys. m3, warstwy odsączające – 3 tys. m3.

Termin następnej Rady Budowy to 10 kwietnia.