13 lutego 2017 roku w siedzibie Konsultanta odbyła się 17 Rada Budowy. Wykonawca, jak co miesiąc, przedstawił zakres Robót, które zostały wykonane w poprzednim miesiącu. Intensywne roboty trwały przy wymianie gruntu na DD22, a także przy budowie OUD. Została położona instalacja sanitarna, wentylacja we wszystkich budynkach, w budynku warsztatowo-garażowym została wykonana konstrukcja stalowa dachowa, a w budynku administracyjno-socjalnym ścianki działowe. Roboty odbywały się także na obiektach mostowych: m.in. PZD1 - nasypy i zasypanie wykopów, WS4, WS5, WS6, WS7, WD9 i WD10 zbrojenie betonu, WS5 prefabrykaty betonowe wielkogabarytowe, WD11 łozyska elastomerowe.

Na luty zaplanowano intensywne roboty na wszystkich obiektach, z kolei na OUD przewidziano m.in. montaż pokrycia dachowego na budynku warsztatowo-garażowym.

W styczniu nie wprowadzono i nie odebrano żadnych czasowych organizacji ruchu.

Ustalono tez datę kolejnej Rady Budowy na 13 marca 2017 roku.