16 stycznia 2017 roku w siedzibie konsultanta odbyła się 16 Rada Budowy. Tak jak dotychczas wykonawca przedstawił podczas spotkania plan robót na następny miesiąc oraz postęp prac, których dokonał w miesiącu ubiegłym. Tak jak w poprzednim miesiącu główne roboty odbywały się na obiektach mostowych, przepustach i OUD.

Dodajmy, że do końca 2016 roku upłynęło już 470 dni od czasu podpisania umowy z wykonawcą na budowę obwodnicy zadanie 1.

W grudniu na placu budowy pracowało średnio 155 robotników budowlanych dziennie oraz 90 sztuk sprzętu i pojazdów budowlanych (koparki, dźwig, walec, spycharka, wozidło, samochody ciężarowe).