12 grudnia odbyła się 15 Rada Budowy z udziałem przedstawicieli konsultanta, wykonawcy i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Wykonawca przedstawił zakres robót, które zostały wykonane w listopadzie, a także plan robót na kolejny miesiąc.

Wśród najważniejszych robót, jakie odbyły się w ubiegłym miesiącu, było wykonanie ścian żelbetowych i stropów w budynku aministracyjnym, warsztatowo-garażowym, portierni i budowa kanalizacji deszczowej w OUD.

Główne roboty odbywały się także na obiektach. PZD1A - beton fundamentów w deskowaniu i beton podpór. WS1 - beton podpór i beton ustroju niosącego. WD3 - montaż konstrukcji stalowej. WS4 - beton podpór i ustroju niosącego oraz sączki odwadniające izolację. WS5 - beton fundamentów w deskowaniu, beton podpór i zbrojenie betonu oraz ścianki szczelne działowe, izolacja powłokowa asfaltowa. WS6, zbrojenie betonu, beton podpór, zasypanie wykopów, przestrzeni za ścianami i wykonanie nasypów przy obiekcie. WS7 - zbrojenie betonu, beton fundamentów, próbne obciążenie pali. WD8 beton fundamentów, beton podpór. WD9 - wykopy, beton fundamentów. WD10 - próbne obciążenia pali, beton klas niższych w deskowaniu. WD11 - beton fundamentów, beton podpór, zasypanie wykopów, przestrzeni za ścianami konstrukcji i wykonanie nasypów przy obiekcie. Na przejściach ekologicznych odbywało się również głównie betonowanie wraz z izolacją oraz zbrojenie betonu.

Ustalono datę kolejnej Rady Budowy na 16 stycznia.