14 listopada w siedzibie Konsultanta odbyła się 14 Rada Budowy. Wykonawca przedstawił zakres robót drogowych i projektowych, które wykonał w październiku, a także plan robót na kolejny miesiąc.

W październiku roboty odbywały się głównie na obiektach mostowych i przepustach oraz na OUD. Roboty ziemne, jakie zostały wykonane w poprzednim miesiącu to: stabilizacja gruntu cementem, stabilizacja warstw nasypów i odhumusowanie w km od 0+000 do 1+450. Na OUD powstała m.in. konstrukcja ścian, instalacja sanitarna i deszczowa.

Jeśli chodzi o roboty mostowe były to: PZD1 - beton fundamentów i podpór, beton ustroju niosącego, zbrojenie betonu. WS1 - betonowanie ustroju niosącego i betonowanie podpór. WD3 - beton podpór. WS4 - beton podpór, sączki odwadniające izolację, montaż konstrukcji stalowej ustroju nośnego. WS5 - wykopy w gruntach nieskalistych, beton fundamentów, zbrojenie betonu, ścianki szczelne stalowe. WS6 - zbrojenie betonu i beton podpór. WS7 - wykopy w gruntach nieskalistych, beton klas niższych w deskowaniu, zbrojenie betonu, próbne obciążenia pali. WD8 - wykopy w gruntach nieskalistych, beton klas niższych, zbrojenie betonu, beton fundamentów w deskowaniu, deskowanie pod beton wyrównawczy podpór P1, P2 i P3. WD9 - wykopy i zbrojenie betonu. WD10 - próbne obciążenia pali, beton klas niższych. WD11 - beton fundamentów w deskowaniu, zbrojenie betonu, izloacja powłokowa asfaltowa.

Wykonawca zwrócił też uwagę na to, że z powodu uciążliwych opadów, wszelkie roboty drogowe i na obiektach były znacznie utrudnione.

W dalszej części Rady, przedstawił plan robót i prac projektowych na kolejny miesiąc.

Na budowie w październiku wraz ze wszystkimi usługodawcami i podwykonawcami pracowało 363 osoby wraz z 155 sztukami sprzętu budowlanego.

Termin następnej Rady Budowy ustalono na 12 grudnia.