10 października odbyła się XIII Rada Budowy.

W dalszym ciągu, podobnie jak w ubiegłym miesiącu, główne roboty odbywały się na obiektach mostowych. Na PZD1 i WS1 wykonano zbrojenie i betonowanie fundamentów w deskowaniu, dodatkowo na obiekcie WS1 położono izolację powłokową asfaltową. Obiekt WD3 – zasypanie wykopów, wykonanie nasypów oraz zbrojenie betonu. Obiekt WS4 – zbrojenie betonu i betonowanie fundamentów w deskowaniu oraz wykonanie nasypów. Obiekt WS5 – przebudowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Obiekt WS6 – zbrojenie i betonowanie fundamentów, położenie izolacji powłokowej asfaltowej. Obiekt WD9 – wykopy w gruntach nieskalistych. Obiekt WD11 – zbrojenie i betonowanie fundamentów.

Poza tym roboty wykonywano na przejściach ekologicznych małych. We wrześniu kontynuowano roboty związane z budową OUD w Tomaszkowie.

Na poszczególnych odcinkach nadal odbywa się stabilizacja gruntu.

Inne roboty to m.in. przygotowanie tymczasowej drogi dojazdowej z płyt betonowych do pól należących do UWM w Tomaszkowie.

W październiku na placu budowy zatrudnionych było: 68 operatorów maszyn, 60 kierowców i 156 robotników budowlanych.

Następna Rada Budowy odbędzie się 14 listopada.