6 grudnia 2018 roku o godz. 14:00 odbyło się uroczyste otwarcie dla ruchu pierwszego odcinka obwodnicy od węzła zachód w okolicach Kudyp do węzła południe do km ok. 9+000 w Tomaszkowie. 

Pozostała część trasy - od km 9+000 do 10+000 zostanie udostępniona w jednym czasie z drugim odcinkiem obwodnicy - do Wójtowa.

Dodajmy, że nadal trwają prace wykończeniowe, prędkość w niektórych miejscach jest ograniczona, więc kierowców prosimy o ostrożność i wyrozumiałość.