3 lipca 2017 roku Wykonawca zadania 1 budowy obwodnicy Olsztyna zaczął układać masę bitumiczną na odcinku próbnym od km 1+600 do 2+100.