21 marca to data rozpoczęcia głównych robót budowlanych. Od listopada trwały prace związane z wycinką i karczowaniem drzew i krzewów oraz zdejmowanie humusu. Po dokładnym wytyczeniu trasy przez geodetów, już pod koniec marca możliwe będzie wjechanie ciężkiego sprzętu na teren budowy.