Obiekty

Obiekt Długość całkowita Rodzaj obiektu

PZD1

48 m

Przejście dla zwierząt (zielony most)

WS1

12 m

Wiadukt drogowy w ciągu budowanej trasy

WD3

55 m

Wiadukt drogowy nad budowaną trasą

WS4

12 m

Wiadukt drogowy w ciągu budowanej trasy

WS5

27 m

Wiadukt drogowy w ciągu budowanej trasy nad linią kolejową

WS6

18 m

Wiadukt drogowy w ciągu budowanej trasy

WS7

22 m

Wiadukt drogowy w ciągu budowanej trasy

WD8

45 m

Wiadukt drogowy nad budowaną trasą

WD9

78 m

Wiadukt drogowy nad budowaną trasą

WD10

76 m

Wiadukt drogowy nad budowaną trasą

WD11

45 m

Wiadukt drogowy nad budowaną trasą