Koniec przerwy zimowej

Na obwodnicy Olsztyna skończyła się przerwa zimowa. Wreszcie warunki pogodowe pozwoliły na to, aby można było zacząć układanie masy bitumicznej, które to zostało zawieszone na czas niskich temperatur. 5 kwietnia Wykonawca rozpoczął układanie masy od DL03, czyli drogi lokalnej przebiegającej nad trasą główną obwodnicy w km 2+500, łączącą Kudypy i Naterki. Pod koniec przyszłego tygodnia, jeśli temperatury nadal będą odpowiednio wysokie, Wykonawca zapowiada układanie masy bitumicznej na trasie głównej, w km ok. 1+000 w okolicach miejscowości Kudypy i DK16.

30 Rada Budowy

23 marca 2018 roku odbyła się 30 Rada Budowy. Wzięli w niej udział: Zamawiający, Inżynier Kontraktu oraz Wykonawca. Wykonawca przedstawił zakres robót wykonanych w ubiegłym miesiącu oraz plan na miesiąc następny.

Ruch wahadłowy na DK16

Uwaga kierowcy! Utrudnienia w ruchu na DK16. 16 marca 2018 roku w okolicy budowanego obiektu PZD1 (przejścia dla zwierząt) w km 0+000 obwodnicy Olsztyna w godzinach 7:30-15:00 będzie odbywał się ruch wahadłowy. Tymczasowa organizacja ruchu związana jest w pracami wysokościowymi na tym obiekcie. 

Strony