31 Rada Budowy

20 kwietnia 2018 roku odbyła się 31 Rada Budowy, podczas której Wykonawca przedstawił zakres prac, jakie wykonał w ubieglym miesiącu i plan robót na miesiąc następny.

Zaawansowanie robót za marzec przedstawia się następująco: roboty ziemne 90 proc., podbudowy 60 proc. Ekrany akustyczne 25 proc., nawierzchnie bitumiczne 50 proc.

Zaawansowanie obiektów mostowych na zadaniu 1 wynosi niemal 100 proc, pomijając roboty wykończeniowe i próby obciążeniowe.

Próby obciążeniowe wiaduktu WD3

Wczoraj w godzinach popołudniowych odbyły się próby obciążeniowe wiaduktu WD3 w Kudypach. Jest to pierwszy obiekt na obwodnicy Olsztyna, który został poddany temu badaniu.

Na wiadukt na każdą podporę wjechały trzy ciężarówki wypełnione żwirem, po 32 tony każda. Badanie odbyło się zarówno pod kątem statycznym jak i dynamicznym. Wstępne wyniki są zgodne z wcześniejszymi obliczeniami projektanta, jednak na te ostateczne trzeba będzie poczekać kilka dni.

Następnie, wykonawca złoży wniosek o pozwolenie na użytkowanie.

Strony