Zmiana organizacji ruchu w Kudypach

Dobra wiadomość dla mieszkańców Kupyp i okolic. W poniedziałek (24 października) nastąpi otwarcie fragmentu drogi powiatowej nr 1457N w stronę Naterek, (tuż za budowanym wiaduktem WS3), która od pewnego czasu była zamknięta dla ruchu.

Od tego czasu mieszkańcy będą mogli korzystać z tymczasowej drogi technicznej, okalającej miejsce budowy obiektu.

Odkrycia archeologiczne na węźle Olsztyn-Południe

W okolicach Tomaszkowa na odcinku około km 9+000 (węzeł Olsztyn-Południe) na odhumusowanym obszarze, odkryto kilka obiektów archeologicznych oraz ślady warstwy akumulacyjnej zawierającej materiał zabytkowy. Odsłonięto pozostałości obiektów archeologicznych i warstwy akumulacyjnej, związane z wczesną epoką żelaza. Na terenie tym okryto 10 fragmentów ceramiki naczyniowej.

Obszar, na którym wstrzymano prace ziemne, wynosi 21 arów.

Strony