Ruch wahadłowy na DK16

Uwaga kierowcy! Utrudnienia w ruchu na DK16. 16 marca 2018 roku w okolicy budowanego obiektu PZD1 (przejścia dla zwierząt) w km 0+000 obwodnicy Olsztyna w godzinach 7:30-15:00 będzie odbywał się ruch wahadłowy. Tymczasowa organizacja ruchu związana jest w pracami wysokościowymi na tym obiekcie. 

29 Rada Budowy

23 lutego 2018 roku odbyła się 29 Rada Budowy. Wykonawca przedstawił zakres robót wykonanych w ubiegłym miesiącu i plan robót na miesiąc bieżący. W styczniu ze względu na trwający okres zimowy i niesprzyjające warunki pogodowe, roboty ograniczyły się m.in. do wykonania nasypów 73 tys. m3, montażu elementów ulic typu krawężniki, ścieków betonowych, budowie kanalizacji deszczowej, budowie zbiorników retencyjnych.

Wśród robót mostowych dominował montaż barier na obiektach, izolacje i zbrojenie betonu.

Strony