XVI Rada Budowy

16 stycznia 2017 roku w siedzibie konsultanta odbyła się 16 Rada Budowy. Tak jak dotychczas wykonawca przedstawił podczas spotkania plan robót na następny miesiąc oraz postęp prac, których dokonał w miesiącu ubiegłym. Tak jak w poprzednim miesiącu główne roboty odbywały się na obiektach mostowych, przepustach i OUD.

Dodajmy, że do końca 2016 roku upłynęło już 470 dni od czasu podpisania umowy z wykonawcą na budowę obwodnicy zadanie 1.

XV Rada Budowy

12 grudnia odbyła się 15 Rada Budowy z udziałem przedstawicieli konsultanta, wykonawcy i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Wykonawca przedstawił zakres robót, które zostały wykonane w listopadzie, a także plan robót na kolejny miesiąc.

Wśród najważniejszych robót, jakie odbyły się w ubiegłym miesiącu, było wykonanie ścian żelbetowych i stropów w budynku aministracyjnym, warsztatowo-garażowym, portierni i budowa kanalizacji deszczowej w OUD.

XIV Rada Budowy

14 listopada w siedzibie Konsultanta odbyła się 14 Rada Budowy. Wykonawca przedstawił zakres robót drogowych i projektowych, które wykonał w październiku, a także plan robót na kolejny miesiąc.

W październiku roboty odbywały się głównie na obiektach mostowych i przepustach oraz na OUD. Roboty ziemne, jakie zostały wykonane w poprzednim miesiącu to: stabilizacja gruntu cementem, stabilizacja warstw nasypów i odhumusowanie w km od 0+000 do 1+450. Na OUD powstała m.in. konstrukcja ścian, instalacja sanitarna i deszczowa.

Strony