Ruch wahadłowy na DK51

Uwaga kierowcy! Na 6 września 2018 r. wykonawca pierwszego odcinka obwodnicy Olsztyna zaplanował układanie warstwy ścieralnej na odcinku DK51 Tomaszkowo – Olsztyn.

W czasie wykonywania prac bitumicznych będzie obowiązywał ruch wahadłowy. Przewiduje się, że utrudnienia rozpoczną się od ok. godz. 8:00 i potrwają do godzin wieczornych.

Dalsze utrudnienia na DK51

25 sierpnia (sobota) Wykonawca pierwszego odcinka obwodnicy Olsztyna planuje dalsze roboty związane z przygotowaniem nawierzchni pod układanie masy asfaltowej na DK51 w okolicach Tomaszkowa w stronę Olsztyna. W związku z tym czasowo będzie obowiązywał ruch wahadłowy. Utrudnienia potrwają od rana przez 2-3 godziny. Natomiast 27 sierpnia (poniedziałek) ze względu na kontynuację robót bitumicznych ruch wahadłowy zacznie obowiązywać od godz. 8 do godzin popołudniowych.

Strony