Biegiem po obwodnicy

To jedyna tego rodzaju impreza sportowa w regionie. Już w tę niedzielę odbędzie się bieg po obwodnicy Olsztyna. Trasa nie jest jeszcze otwarta, choć jest już przejezdna. Tym razem będzie można jeszcze nie przejechać, ale za to pobiec. Dodatkowo, będzie można wspomóc leczenie Martynki. Dziewczynka jest podopieczną fundacji Przyszłość dla dzieci. Dziesięciolatka urodziła się z niesprawną i niewykształconą ręką. Pojawiła się jednak szansa. Lekarze z Paley Institute zaproponowali rodzicom 3-stopniowe operacyjne leczenie rączki.

37 Rada Budowy

19 paździenika 2018 roku odbyła się 37 Rada Budowy. Wykonawca przedstawił zakres robót wykonanych w ubiegłym miesiącu i plan robót na miesiąc kolejny. Zaawansowanie robót we wrześniu wyniosło: roboty drogowe: roboty przygotowawcze 91 proc., roboty ziemne/wzmocnienia gruntu 99 proc., odwodnienia: 85 proc., podbudowy: 76 proc., nawierzchnia: 41 proc.. Roboty wykończeniowe: humusowanie: 68 proc., oznakowanie pionowe i poziome: 3,71 proc., bariery ochronne: 61 proc., elementy ulic: 77 proc., ogrodzenia dróg: 52 proc., ekrany akustyczne: 91 proc.

Spotkanie z podwykonawcami

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie informuje, iż mając na względzie zabezpieczenie interesów wszystkich stron biorących udział w realizacji kontraktów na inwestycje drogowe organizuje kolejne spotkania pomiędzy przedstawicielami inwestora a podwykonawcami. Termin i miejsce najbliższego spotkania dla zadania 1 obwodnicy Olsztyna to 19 października 2018 r., godz. 9:00–10:00 sala konferencyjna olsztyńskiego oddziału GDDKiA, al. Warszawska 89.

Strony