Odkrycia archeologiczne na węźle Olsztyn-Południe

W okolicach Tomaszkowa na odcinku około km 9+000 (węzeł Olsztyn-Południe) na odhumusowanym obszarze, odkryto kilka obiektów archeologicznych oraz ślady warstwy akumulacyjnej zawierającej materiał zabytkowy. Odsłonięto pozostałości obiektów archeologicznych i warstwy akumulacyjnej, związane z wczesną epoką żelaza. Na terenie tym okryto 10 fragmentów ceramiki naczyniowej.

Obszar, na którym wstrzymano prace ziemne, wynosi 21 arów.

XII Rada Budowy

12 września w siedzibie inżyniera kontraktu odbyła się XII Rada Budowy.

Wykonawca przedstawił najważniejsze roboty, jakie wykonał w sierpniu. Te główne, poza wymianą gruntu i stabilizacją terenu na poszczególnych odcinkach odbywały się na obiektach mostowych. Na PZD 1 rozpoczęto betonowanie fundamentów wraz ze zbrojeniem. Podobne roboty wykonano na obiektach WS1, WD3 i WD4, WS6 oraz WD11. Prace toczyły się także na poszczególnych przepustach – przejściach ekologicznych,- było to głównie zbrojenie i betonowanie.

Strony