Ruszyła budowa Obwodu Utrzymania Drogowego

W Tomaszkowie przy DK51 w okolicy km 8+900 obwodnicy powstaje obiekt OUD, czyli Obwód Utrzymania Drogowego. Do tej pory trwały przygotowania gruntu. Natomiast 22 czerwca 2106 roku Wykonawca postawił tymczasowe wygrodzenie.

OUD będzie się składać z budynku administracyjnego, portierni, obiektu warsztatowo-garażowego o łącznej powierzchni ponad 1,4 tys. m kw. oraz magazynu materiałów sypkich o powierzchni ponad 200 m kw.

IX Rada Budowy

13 czerwca odbyła się IX Rada Budowy. Podczas spotkania wykonawca przedstawił plan robót na kolejny miesiąc oraz przekazał sprawozdanie z robót wykonanych w ubiegłym miesiącu. W maju wykonawca zajmował się głównie przebudową urządzeń melioracyjnych oraz przebudową kolizji elektroenergetycznych i wodociągowych. Ponadto nadal trwa odhumusowanie terenu w km 3+500 – 4+000, km 9+600 – 9+850 oraz 4+700 – 6+500.

Strony