VIII rada budowy

9 maja to data VIII rady budowy, która odbyła się z udziałem przedstawicieli wykonawcy, konsultanta i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Kontynuacja prac herpetologicznych

Ze względu na sprzyjające warunki pogodowe płazy kontynuowały rozpoczęte w marcu masowe wędrówki do miejsc rozrodu. Pracownicy nadzoru przyrodniczego w kwietniu odłowili z terenu budowy, a następnie przenieśli do siedlisk zastępczych:

759 osobników żaby trawnej,

356 osobników żaby moczarowej,

2850 osobników ropuchy zwyczajnej,

Znaleziska archeologiczne podczas robót ziemnych

Podczas prac ziemnych przy budowie obwodnicy (odhumusowanie terenu) nadzór archeologiczny natknął się na obiekty archeologiczne z okresu wpływów rzymskich oraz pochodzące z wczesnej epoki żelaza. Są to ślady palenisk oraz elementy ceramiki.

Oba stanowiska znajdują się w okolicach Tomaszkowa. Na chwilę obecną znaleziska nie powodują komplikacji podczas pozostałych robót wykonawcy ani jakichkolwiek opóźnień w pracach nad inwestycją.

 

Strony