XIV Rada Budowy

14 listopada w siedzibie Konsultanta odbyła się 14 Rada Budowy. Wykonawca przedstawił zakres robót drogowych i projektowych, które wykonał w październiku, a także plan robót na kolejny miesiąc.

W październiku roboty odbywały się głównie na obiektach mostowych i przepustach oraz na OUD. Roboty ziemne, jakie zostały wykonane w poprzednim miesiącu to: stabilizacja gruntu cementem, stabilizacja warstw nasypów i odhumusowanie w km od 0+000 do 1+450. Na OUD powstała m.in. konstrukcja ścian, instalacja sanitarna i deszczowa.

Zmiana organizacji ruchu w Kudypach

Dobra wiadomość dla mieszkańców Kupyp i okolic. W poniedziałek (24 października) nastąpi otwarcie fragmentu drogi powiatowej nr 1457N w stronę Naterek, (tuż za budowanym wiaduktem WS3), która od pewnego czasu była zamknięta dla ruchu.

Od tego czasu mieszkańcy będą mogli korzystać z tymczasowej drogi technicznej, okalającej miejsce budowy obiektu.

Strony