Kontynuacja prac herpetologicznych

Ze względu na sprzyjające warunki pogodowe płazy kontynuowały rozpoczęte w marcu masowe wędrówki do miejsc rozrodu. Pracownicy nadzoru przyrodniczego w kwietniu odłowili z terenu budowy, a następnie przenieśli do siedlisk zastępczych:

759 osobników żaby trawnej,

356 osobników żaby moczarowej,

2850 osobników ropuchy zwyczajnej,

Znaleziska archeologiczne podczas robót ziemnych

Podczas prac ziemnych przy budowie obwodnicy (odhumusowanie terenu) nadzór archeologiczny natknął się na obiekty archeologiczne z okresu wpływów rzymskich oraz pochodzące z wczesnej epoki żelaza. Są to ślady palenisk oraz elementy ceramiki.

Oba stanowiska znajdują się w okolicach Tomaszkowa. Na chwilę obecną znaleziska nie powodują komplikacji podczas pozostałych robót wykonawcy ani jakichkolwiek opóźnień w pracach nad inwestycją.

 

Zmiana organizacji ruchu na DK51

 

Informujemy, że od 29 kwietnia od godz. 10:00 na DK51 wykonawca wprowadza zmianę organizacji ruchu. Dotyczy ona zawężenia pobocza jezdni prawej w stronę Olsztyna w km od 94+500 od 95+000 (Tomaszkowo) na czas budowy objazdu. Jednocześnie informujemy, że na tym odcinku zacznie obowiązywać ograniczenie prędkości do 70 km/h.

Strony