Ochrona zwierząt – montowanie płotków herpetologicznych

Ze względu na warunki atmosferyczne – płazy pozostają w hibernacji. Nie obserwowano osobników herpetofauny na terenie ani w bezpośrednim sąsiedztwie terenu budowy. Nie mniej zamontowano płotki herpetologiczne, aby zapobiec wtargnięciu płazów lub gadów na teren budowy w sytuacji, gdy zwierzęta te obudzą się ze snu zimowego.

Zakończenie wycinki drzew

W lutym wykonawca prowadził prace związane z usuwaniem karp pozostałych po wycince drzew w ubiegłych miesiącach. Kompleksy leśne zostały wygrodzone na czas budowy za pomocą siatki leśnej, aby zabezpieczyć roślinność i powierzchnie zadrzewione przed zniszczeniem przez maszyny budowlane.       

Strony