Znaleziska archeologiczne podczas robót ziemnych

Podczas prac ziemnych przy budowie obwodnicy (odhumusowanie terenu) nadzór archeologiczny natknął się na obiekty archeologiczne z okresu wpływów rzymskich oraz pochodzące z wczesnej epoki żelaza. Są to ślady palenisk oraz elementy ceramiki.

Oba stanowiska znajdują się w okolicach Tomaszkowa. Na chwilę obecną znaleziska nie powodują komplikacji podczas pozostałych robót wykonawcy ani jakichkolwiek opóźnień w pracach nad inwestycją.

 

Zmiana organizacji ruchu na DK51

 

Informujemy, że od 29 kwietnia od godz. 10:00 na DK51 wykonawca wprowadza zmianę organizacji ruchu. Dotyczy ona zawężenia pobocza jezdni prawej w stronę Olsztyna w km od 94+500 od 95+000 (Tomaszkowo) na czas budowy objazdu. Jednocześnie informujemy, że na tym odcinku zacznie obowiązywać ograniczenie prędkości do 70 km/h.

VII rada budowy

11 kwietnia odbyła się VII rada budowy, w której udział wzięli przedstawiciele wykonawcy, konsultanta i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Podczas spotkania wykonawca przedstawił postęp prac na obwodnicy przy zadaniu 1, a także plan robót na następny miesiąc.

W marcu, poza pracami projektowymi, zostały wykonane przede wszystkim roboty związane z wykonaniem tymczasowych placów składowych i dróg technologicznych w ich rejonie (km 1+500, 3+100, 4+500).

Strony