XII Rada Budowy

12 września w siedzibie inżyniera kontraktu odbyła się XII Rada Budowy.

Wykonawca przedstawił najważniejsze roboty, jakie wykonał w sierpniu. Te główne, poza wymianą gruntu i stabilizacją terenu na poszczególnych odcinkach odbywały się na obiektach mostowych. Na PZD 1 rozpoczęto betonowanie fundamentów wraz ze zbrojeniem. Podobne roboty wykonano na obiektach WS1, WD3 i WD4, WS6 oraz WD11. Prace toczyły się także na poszczególnych przepustach – przejściach ekologicznych,- było to głównie zbrojenie i betonowanie.

XI Rada budowy

16 sierpnia 2016 roku w siedzibie konsultanta odbyła się XI Rada Budowy. Wykonawca przedstawił wykaz wykonanych prac i robót w lipcu, a także plan na sierpień.

W lipcu wykonawca w dalszym ciągu pracował przy budowie Obwodu Utrzymania Drogowego przy S51, wymianie gruntu, zaczęto roboty przy przejściach ekologicznych – były to głównie wykopy i zbrojenie fundamentów, a także roboty przy obiektach od WS 1 do WS 5.

Strony