VII rada budowy

11 kwietnia odbyła się VII rada budowy, w której udział wzięli przedstawiciele wykonawcy, konsultanta i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Podczas spotkania wykonawca przedstawił postęp prac na obwodnicy przy zadaniu 1, a także plan robót na następny miesiąc.

W marcu, poza pracami projektowymi, zostały wykonane przede wszystkim roboty związane z wykonaniem tymczasowych placów składowych i dróg technologicznych w ich rejonie (km 1+500, 3+100, 4+500).

Ochrona środowiska - trwają prace herpetologów

Mimo ustawionych wzdłuż trasy budowanej obwodnicy płotków herpetologicznych, części zwierząt udaje się przedostać na teren budowy. Wiosną, po zimowym przebudzeniu, płazy rozpoczynają wędrówkę do miejsc lęgowych, gdzie będą mogły złożyć skrzek. Instynkt jest tak silny, że mimo ustawionych wzdłuż trasy budowanej obwodnicy płotków herpetologicznych, niektórym zwierzętom udaje się przedostać na teren budowy, w miejscach, gdzie trasa przecina szlak ich podróży.

VI Rada Budowy

21 marca odbyła się kolejna, VI Rada Budowy. Podczas spotkania wykonawca przedstawił m.in. harmonogram robót na następny miesiąc i złożył raport miesięczny z wykonania prac w lutym. Zostały zakończone roboty związane z wycinką drzew i krzewów oraz karczowaniem pni i korzeni. Zakończone zostały roboty związane z wygrodzeniem kompleksów leśnych i wykonaniem płotków herpetologicznych. Został ustalony kolejny termin Rady Budowy na 11 kwietnia.

Strony