Zmiana organizacji ruchu na DK51

 

Informujemy, że od 29 kwietnia od godz. 10:00 na DK51 wykonawca wprowadza zmianę organizacji ruchu. Dotyczy ona zawężenia pobocza jezdni prawej w stronę Olsztyna w km od 94+500 od 95+000 (Tomaszkowo) na czas budowy objazdu. Jednocześnie informujemy, że na tym odcinku zacznie obowiązywać ograniczenie prędkości do 70 km/h.

VII rada budowy

11 kwietnia odbyła się VII rada budowy, w której udział wzięli przedstawiciele wykonawcy, konsultanta i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Podczas spotkania wykonawca przedstawił postęp prac na obwodnicy przy zadaniu 1, a także plan robót na następny miesiąc.

W marcu, poza pracami projektowymi, zostały wykonane przede wszystkim roboty związane z wykonaniem tymczasowych placów składowych i dróg technologicznych w ich rejonie (km 1+500, 3+100, 4+500).

Ochrona środowiska - trwają prace herpetologów

Mimo ustawionych wzdłuż trasy budowanej obwodnicy płotków herpetologicznych, części zwierząt udaje się przedostać na teren budowy. Wiosną, po zimowym przebudzeniu, płazy rozpoczynają wędrówkę do miejsc lęgowych, gdzie będą mogły złożyć skrzek. Instynkt jest tak silny, że mimo ustawionych wzdłuż trasy budowanej obwodnicy płotków herpetologicznych, niektórym zwierzętom udaje się przedostać na teren budowy, w miejscach, gdzie trasa przecina szlak ich podróży.

Strony