Zmiana organizacji ruchu na S51

20 lipca 2016 roku o godz. 10:00 nastąpi zmiana organizacji ruchu na S51 od km 95+370 do km 95+130 w miejscowości Tomaszkowo. W związku z planowanym rozpoczęciem robót związanych z budową wiaduktu WD 9 ten odcinek jezdni zostanie zamknięty, a ruch będzie odbywał się przez tymczasowy bypass. W tym miejscu będzie też obowiązywało ograniczenie prędkości do 50 km/h.

Ruszyła budowa Obwodu Utrzymania Drogowego

W Tomaszkowie przy DK51 w okolicy km 8+900 obwodnicy powstaje obiekt OUD, czyli Obwód Utrzymania Drogowego. Do tej pory trwały przygotowania gruntu. Natomiast 22 czerwca 2106 roku Wykonawca postawił tymczasowe wygrodzenie.

OUD będzie się składać z budynku administracyjnego, portierni, obiektu warsztatowo-garażowego o łącznej powierzchni ponad 1,4 tys. m kw. oraz magazynu materiałów sypkich o powierzchni ponad 200 m kw.

IX Rada Budowy

13 czerwca odbyła się IX Rada Budowy. Podczas spotkania wykonawca przedstawił plan robót na kolejny miesiąc oraz przekazał sprawozdanie z robót wykonanych w ubiegłym miesiącu. W maju wykonawca zajmował się głównie przebudową urządzeń melioracyjnych oraz przebudową kolizji elektroenergetycznych i wodociągowych. Ponadto nadal trwa odhumusowanie terenu w km 3+500 – 4+000, km 9+600 – 9+850 oraz 4+700 – 6+500.

Strony