29 Rada Budowy

23 lutego 2018 roku odbyła się 29 Rada Budowy. Wykonawca przedstawił zakres robót wykonanych w ubiegłym miesiącu i plan robót na miesiąc bieżący. W styczniu ze względu na trwający okres zimowy i niesprzyjające warunki pogodowe, roboty ograniczyły się m.in. do wykonania nasypów 73 tys. m3, montażu elementów ulic typu krawężniki, ścieków betonowych, budowie kanalizacji deszczowej, budowie zbiorników retencyjnych.

Wśród robót mostowych dominował montaż barier na obiektach, izolacje i zbrojenie betonu.

28 Rada Budowy

26 stycznia 2018 roku odbyła się 28 Rada Budowy. Wykonawca przedstawił zakres robót wykonanych w ubiegłym miesiącu i plan robót na miesiąc bieżący. W grudniu w trasie głównej ustawiano bariery energochłonne, a roboty w tym zakresie są kontynuowane także w tym miesiącu. Ponadto wykonywano umocnienia skarp, a także nasypy i wykopy. Na trasie głównej, jeśli pogoda na to pozwalała, układano beton asfaltowy.

Strony