37 Rada Budowy

19 paździenika 2018 roku odbyła się 37 Rada Budowy. Wykonawca przedstawił zakres robót wykonanych w ubiegłym miesiącu i plan robót na miesiąc kolejny. Zaawansowanie robót we wrześniu wyniosło: roboty drogowe: roboty przygotowawcze 91 proc., roboty ziemne/wzmocnienia gruntu 99 proc., odwodnienia: 85 proc., podbudowy: 76 proc., nawierzchnia: 41 proc.. Roboty wykończeniowe: humusowanie: 68 proc., oznakowanie pionowe i poziome: 3,71 proc., bariery ochronne: 61 proc., elementy ulic: 77 proc., ogrodzenia dróg: 52 proc., ekrany akustyczne: 91 proc.

Spotkanie z podwykonawcami

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie informuje, iż mając na względzie zabezpieczenie interesów wszystkich stron biorących udział w realizacji kontraktów na inwestycje drogowe organizuje kolejne spotkania pomiędzy przedstawicielami inwestora a podwykonawcami. Termin i miejsce najbliższego spotkania dla zadania 1 obwodnicy Olsztyna to 19 października 2018 r., godz. 9:00–10:00 sala konferencyjna olsztyńskiego oddziału GDDKiA, al. Warszawska 89.

Zmiana organizacji ruchu na DK16

Wykonawca pierwszego odcinka obwodnicy Olsztyna informuje, że 28 września 2018 r. (piątek)  o godz. 11 planuje zmianę organizacji ruchu w okolicach Kudyp. Ma ona polegać na  przełożeniu ruchu z tymczasowego objazdu na DK16 na rondo turbinowe. Prosimy kierowców o ostrożność i stosowanie się do znaków.

Strony