Otwarcie obwodnicy Olsztyna

6 grudnia 2018 r. o godz. 14:00 nastąpi oficjalne otwarcie pierwszego odcinka obwodnicy Olsztyna. Uroczystość odbędzie się na jednej z łącznic na węźle południe w Tomaszkowie. Pierwsze etapy uruchomienia węzła Olsztyn Południe rozpoczną się już dzisiaj (5 grudnia) i potrwają do godzin wieczornych 6 grudnia, kiedy udostępniona zostanie trasa główna. Prace porządkowe mogą potrwać jeszcze do końca tygodnia. Ponadto przez jakiś czas będą kontynuowane także drobne roboty wykończeniowe na całym odcinku wraz z drogami dojazdowymi i lokalnymi.

38 Rada Budowy

14 listopada 2018 roku odbyła się 38 Rada Budowy. Wykonawca przedstawił zakres robót wykonanych w ubiegłym miesiącu i plan robót na miesiąc kolejny. Zaawansowanie robót we wrześniu wyniosło: roboty drogowe: roboty przygotowawcze 100 proc., roboty ziemne/wzmocnienia gruntu 99 proc., odwodnienia: 91 proc., podbudowy: 96 proc., nawierzchnia: 86 proc.. Roboty wykończeniowe: humusowanie: 84 proc., oznakowanie pionowe i poziome: 40 proc., bariery ochronne: 62 proc., elementy ulic: 87 proc., ogrodzenia dróg: 65 proc., ekrany akustyczne: 91 proc.

Obwodnicę pokonali biegiem

28 października 2018 roku odbył się bieg obwodnicą Olsztyna. Uczestnicy mieli do pokonania dwa dystanse do wyboru: 15 lub 5 km. W biegu wzięło udział ponad 200 osób. Najstarszy biegacz miał 73 lata, najmłodszy niewiele ponad 18.

Uczestnicy dłuższego dystansu wystartowali na km 1+500 tuż za rondem na węźle Zachód, biegli do węzła Południe w Tomaszkowie, aby wrócić na metę z powrotem w miejsce startu. Biegacze, który mieli do pokonania 5 km, biegli do obiektu WS5.

Strony