40 Rada Budowy

16 stycznia 2019 roku odbyła się 40 Rada Budowy. Jak co miesiąc, Wykonawca przedstawił zakres robót za ostatni miesiąc i plac prac na miesiąc kolejny. Z racji okresu zimowego, roboty są ograniczone, wykonywane są jedynie w określonych  miejscach m.in. wykończenia w budynkach OUD. Prace są ograniczone także ze względu na to, że większa część pierwszego odcinka obwodnicy została w grudniu oddana do ruchu. Natomiast roboty mostowe zostały już ukończone w całości.

39 Rada Budowy

12 grudnia 2018 roku odbyła się 39 Rada Budowy. Wykonawca przedstawił zakres robót wykonanych w ubiegłym miesiącu i plan robót na miesiąc kolejny. Zaawansowanie robót w listopadzie wyniosło: roboty drogowe: roboty przygotowawcze 100 proc., roboty ziemne/wzmocnienia gruntu 99 proc., odwodnienia: 97 proc., podbudowy: 96 proc., nawierzchnia: 89 proc.. Roboty wykończeniowe: humusowanie: 84 proc., oznakowanie pionowe i poziome: 40 proc., bariery ochronne: 77 proc., elementy ulic: 87 proc., ogrodzenia dróg: 71 proc., ekrany akustyczne: 100 proc.

Uroczyste otwarcie obwodnicy Olsztyna

6 grudnia 2018 roku o godz. 14:00 odbyło się uroczyste otwarcie dla ruchu pierwszego odcinka obwodnicy od węzła zachód w okolicach Kudyp do węzła południe do km ok. 9+000 w Tomaszkowie. 

Pozostała część trasy - od km 9+000 do 10+000 zostanie udostępniona w jednym czasie z drugim odcinkiem obwodnicy - do Wójtowa.

Dodajmy, że nadal trwają prace wykończeniowe, prędkość w niektórych miejscach jest ograniczona, więc kierowców prosimy o ostrożność i wyrozumiałość.

Strony