Ile materiału produkuje dziennie wytwórnia mas bitumiczych? Jaką grubość mają poszczególne warstwy konstrukcyne nawierzchni  i ile ich jest, zanim zostanie położona ostatnia z nich - warstwa ścieralna. Jakie znaczenie dla lokalnej społeczności mają obiekty mostowe? Ile jest przejść dla zwierząt? I wreszcie ostatnie i najważniejsze - kiedy pojedziemy całością trasy obwodnicy Olsztyna?

Na te i jeszcze wiele innych pytań mogli otrzymać odpowiedź dziennikarze mediów lokalnych, którzy 18 października odwiedzili plac budowy obwodnicy. Konferencja prasowa odbyła się na obiekcie WD3 w Kudypach, który zostanie oddany do użytku dla mieszkańców już w grudniu - jako pierwszy ze wszystkich 11 budowanych na pierwszym odcinku. Dziennikarze mogli także jako pierwszi, spośród osób "z zewnątrz" przejechać po trasie - po swieżo ułożonej masie bitumicznej, na której na większości odcinków pozostało jedynie ułożenie ostatniej warstwy - ścieralnej.

Realnie cały pierwszy odcinek obwodnicy zostanie oddany do użytku w drugiej połowie 2018 roku.