W związku z rozpoczynającą się budową obiektu WD10, 9 sierpnia 2016 r. o godz. 12, wykonawca zamierza wprowadzić czasową zmianę organizacji ruchu. Polegać ma ona na zawężeniu jezdni S51 i przesunięciu ruchu do lewej krawędzi na odcinku jednego kilometra. (od km 95+350 do km 96+300). Jest odcinek przy skrzyżowaniu z drogą powiatową 1375N (wjazd do Tomaszkowa).

18 lipca odbyła się wizyta studyjna na budowie obwodnicy zadanie 1. Gości powitał dyrektor kontraktu Jerzy Sobolewski w towarzystwie Szymona Marciniaka, kierownika robót.

Pierwszym punktem była wytwórnia masy bitumicznej w km 8+850. Potem dziennikarze przejechali drogami technologicznymi do km 5+500, gdzie odbywa się wymiana gruntu oraz do km 3+200, gdzie wymiana gruntu jest na ukończeniu. Kolejnym punktem programu był obiekt WD 3 w km 2+500, gdzie obecnie odbywa się montowanie zbrojenia.

Dziennikarzy interesowało m.in. kiedy wykonawca zacznie roboty związane z nakładaniem masy bitumicznej. Padło także pytanie ile dziennie ton żwiru jest przewożonych na budowie.

Kolejna wizyta studyjna planowana jest na przełomie października i listopada.

11 lipca odbyła się kolejna Rada Budowy. Wykonawca przedstawił zakres robót, które zostały wykonane w poprzednim miesiącu a także plan robót na bieżący miesiąc.

W czerwcu kontynuowano roboty przy wymianie lub zagęszczeniu gruntu na wybranych odcinkach od km 0+150 do km 6+700. Wykonano przebudowy kolizji elektroenergetycznych i wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnych. Wykonawca zaczął intensywne roboty przy budowie WD 3, takie jak przede wszystkim wykopy i zbrojenie. Zakończył też budowę bypassa z nawierzchnią z betonu asfaltowego w ciągu drogi S51 przy obiekcie WD 9.

W bieżącym miesiącu wykonawca będzie kontynuował roboty związane z wymianą lub zagęszczaniem gruntu oraz roboty przygotowawcze przy obiektach WS 1, WD 3 i WS 4.

20 lipca 2016 roku o godz. 10:00 nastąpi zmiana organizacji ruchu na S51 od km 95+370 do km 95+130 w miejscowości Tomaszkowo. W związku z planowanym rozpoczęciem robót związanych z budową wiaduktu WD 9 ten odcinek jezdni zostanie zamknięty, a ruch będzie odbywał się przez tymczasowy bypass. W tym miejscu będzie też obowiązywało ograniczenie prędkości do 50 km/h.

W Tomaszkowie przy DK51 w okolicy km 8+900 obwodnicy powstaje obiekt OUD, czyli Obwód Utrzymania Drogowego. Do tej pory trwały przygotowania gruntu. Natomiast 22 czerwca 2106 roku Wykonawca postawił tymczasowe wygrodzenie.

OUD będzie się składać z budynku administracyjnego, portierni, obiektu warsztatowo-garażowego o łącznej powierzchni ponad 1,4 tys. m kw. oraz magazynu materiałów sypkich o powierzchni ponad 200 m kw.

Zakończenie inwestycji planowane jest w październiku 2017 roku.

13 czerwca odbyła się IX Rada Budowy. Podczas spotkania wykonawca przedstawił plan robót na kolejny miesiąc oraz przekazał sprawozdanie z robót wykonanych w ubiegłym miesiącu. W maju wykonawca zajmował się głównie przebudową urządzeń melioracyjnych oraz przebudową kolizji elektroenergetycznych i wodociągowych. Ponadto nadal trwa odhumusowanie terenu w km 3+500 – 4+000, km 9+600 – 9+850 oraz 4+700 – 6+500.

Postęp prac projektowych: projekt wykonawczy dróg dojazdowych został wykonany w 99 proc., projekt wykonawczy oświetlenia – 90 proc., projekt wykonawczy przejść ekologicznych mokrych i suchych – 90 proc. oraz projekt wykonawczy przepustów drogowych – 90 proc.

Wykonawca przedstawił plan robót na następny miesiąc. Będzie to m.in. zdjęcie humusu w km 3+200 – 4+000, wykonanie wykopów w km 2+500 – 3+000 oraz km 9+600 – 9+800, wykonanie nasypów w km 2+200 – 4+200 i 4+250 – 4+700, budowa dróg technologicznych i wzmocnienie podłoża już istniejących w km 3+100 – 6+500.

Ustalono datę następnej Rady Budowy na 11 lipca 2016 r.

W związku z rozpoczęciem budowy wiaduktu WD -3 nad obwodnicą w km 2+500 oraz przebudowy drogi powiatowej DP1457N zamknięty zostanie odcinek tej drogi w okolicach miejscowości Kudypy.

Sugerujemy objazd do miejscowości Sząbruk i Naterki drogą krajową nr 16 i drogą powiatową nr DP1370N. 

Zamknięcie ww. odcinka drogi powiatowej w Kudypach zaplanowane jest na godziny popołudniowe w dniu 6 czerwca. Przewidywany czas zamknięcia drogi to okres min. 12 miesięcy.
 

Uwaga na utrudnienia. 30 maja 2016 roku od godziny 10 na DK51 nastąpi zmiana organizacji ruchu. Zmiana dotyczy skrzyżowania z drogą powiatową 1376N (zjazd do miejscowości Tomaszkowo) i polega na czasowym zawężeniu jezdni. Spowodowane jest to robotami przy likwidacji wysepki w obrębie tego skrzyżowania. Wobec tego zostanie też wprowadzone ograniczenie prędkości do 50 km/h.

W związku z rozpoczęciem prac w obrębie węzła Olsztyn Południe - budowy obiektu WD -11 nad obwodnicą oraz przebudowy drogi powiatowej DP1376N (ul. Gietrzwałdzka w Bartągu) zamknięty zostanie wjazd na tę drogę na skrzyżowaniu z DK 51 w okolicy Tomaszkowa.

Zamknięty zostanie również fragment ulicy Gietrzwałdzkiej o długości 1,2 km na odcinku od DK 51 w kierunku stacji kolejowej.

Dojazd do Bartąga z DK 51 będzie możliwy tylko poprzez drogę powiatową DP1374N (ulica Nad Łyną w Bartągu).

Zamknięcie fragmentu ulicy Gietrzwałdzkiej zaplanowane jest na godziny popołudniowe 18 maja.

9 maja to data VIII rady budowy, która odbyła się z udziałem przedstawicieli wykonawcy, konsultanta i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Wykonawca przedstawił zakres wykonanych robót, jakie przeprowadził w kwietniu oraz plan pracy na następny miesiąc. W poprzednim miesiącu wykonawca m.in. kontynuował roboty związane z odhumusowaniem w trasie obwodnicy oraz pod drogi technologiczne, rozebrał ogrodzenia wzdłuż DK51, wykonał profilowanie i zagęszczanie podłoża od km 1+600 do 2+600 DD-01 oraz od km 0+300 do 1+726 DD-04.

W maju wykonawca planuje m.in. wykonanie nasypów oraz wykopów przy DD-01, DD04, DD-06, DD-12, DD14a, DD-16.

W maju wykonawca planuje także wykonać prace przygotowawcze dla rozpoczęcia robót związanych z budową obiektów WD-8, WD-9, WD-11.

Została ustalona data następnej rady budowy na 13 czerwca.

Strony