3 lipca 2017 roku Wykonawca zadania 1 budowy obwodnicy Olsztyna zaczął układać masę bitumiczną na odcinku próbnym od km 1+600 do 2+100.

 

Informujemy, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie mając na względzie zabezpieczenie interesów wszystkich stron biorących udział w realizacji kontraktu organizować będzie spotkania pomiędzy przedstawicielami inwestora a podwykonawcami. Takie spotkania będą organizowane raz w miesiącu.

Termin i miejsce najbliższego spotkania to 28 czerwca 2017 r. godz. 10.00, sala konferencyjnej olsztyńskiego oddziału GDDKiA, al. Warszawska 89.

12 czerwca 2017 roku w siedzibie Inżyniera Kontraktu odbyła się 21 Rada Budowy. Wykonawca przedstawił zakres robót wykonanych w ubiegłym miesiącu oraz plan robót na miesiąc następny.

Roboty w maju odbywały się m.in. na OUD - układanie instalacji elektrycznej i CO w budynku warsztatowo-garażowym, wykonano okładziny ścian w budynku administracyjno-biurowym, wykonano także podkłady betonowe pod magazyn soli.

W okresie sprawozdawczym wykonano także 137 tys. m3 wykopów oraz 147 tys. m3 nasypów. Jednocześnie wykonano 100 proc. betonowania przepustów ekologicznych.

Intensywne roboty odbywały się na obiektach mostowych: PZD1A - beton podpór, prefabrykaty betonowe wielkogabarytowe; zasypanie wykopów, przestrzeni za ścianami konstrukcji i wykonanie nasypów przy obiektach: PZD1A, WS1, WS4, WS5, WS6, WS7, WD11. Beton ustroju nośnego na WD8, WD9. WD10 - roboty przygotowawcze pod montaż konstrukcji stalowej.

Na budowie pracowało średnio 291 osób oraz 136 sztuk sprzętu budowlanego.

17 maja teren budowy zwiedzili dziennikarze z lokalnych mediów. Był to także dość symboliczny dzień dla zadania 1, bo właśnie 17 maja odbył się rozruch wytwórni masy bitumicznej. Otoczarnia ma moc 240 ton na godzinę, a na pierwszy odcinek obwodnicy będzie potrzebne 250 tys. ton masy bitumicznej.

Kierownicy budowy przedstawili dziennikarzom także zakres prac, jakie obecnie są wykonywane. Są to przede wszystkim roboty na obiektach inżynieryjskich, których na pierwszym odcinku obwodnicy jest 11, w tym przejście dla zwierząt dużych o szerokości 50 metrów, oraz roboty ziemne. Warto dodać, że ze względu na "trudne" ukształtowanie terenu i rodzaj gruntu, wymienić i zagęścić należy około miliona ton podłoża.

Dziennikarze mieli jedyną okazję przyjrzeć się także pracy nadzoru z zakresu herpetologii. Jeden z trzech pracujących na budowie herpetologów pokazał, jak wygląda jego codzienna praca, polegająca głównie na odławianiu płazów i gadów z terenu budowy i przenoszeniu ich w bezpieczne miejsce. Na przełomie marca i kwietnia, gdy trwała intesywna migracja m.in. ropuch, dziennie łapanych było nawet 200 osobników. Teraz jest ich nieco mniej.

Obecnie zaawansowanie robót na zadaniu 1 wynosi 30 procent, a na niektórych obiektach prace wyprzedzają plan. Zakończenie inwestycji planowane jest na czerwiec 2018 roku.

8 maja 2017 roku w siedzibie Inżyniera Kontraktu odbyła się 20 Rada Budowy. Podczas spotkania Wykonawca przedstawił zakres robót, które zrealizował w poprzednim miesiącu oraz plan pracy na miesiąc następny. Najintensywniejsze roboty odbywały się głównie na przepustach - przejściach ekologicznych oraz obiektach mostowych. W kwietniu na budowie pracowało średnio 377 osób wraz z kadrą inżynierską oraz 128 sztuk sprzętu budowlanego. W kwietniu Wykonawca kontynuował także roboty ziemne - 347 tys. m sześc. wykopów oraz 410 tys. m sześc nasypów. Podczas spotkania zostały omówione także sprawy bieżące dotyczące m.in. ochrony środowiska. Ustalono także termin następnej Rady Budowy na 12 czerwca.

10 kwietnia w siedzibie Inżyniera Kontraktu odbyła się 19 Rada Budowy. Wykonawca przedstawił zakres robót wykonanych w ubiegłym miesiącu i plan na miesiąc kolejny. W marcu roboty odbywały się m.in. na OUD, gdzie robiono izolacje, instalacje wentylacyjne, obróbki blacharskie oraz elewację na budynku warsztatowo-garażowym. Roboty odbywały się także na obiektach mostowych i przejściach ekologicznych (przepustach). Na budowie pracowało w marcu łącznie 124 sztuki sprzętu, a zasoby ludzkie wraz z kadrą inżynierską i kierowniczą wyniosły 354 osoby.

Ustalono datę kolejnej Rady Budowy na 8 maja.

13 marca 2017 roku w siedzibie Inżyniera Kontraktu odbyła się 18 Rada Budowy.

Wykonawca przedstawił zakres robót wykonanych w ubiegłym miesiącu. W lutym roboty odbywały się głównie na obiektach – dokładnie na 7 obiektach mostowych i 5 przejściach ekologicznych - przepustach oraz przy Obwodzie Utrzymania Drogowego.

Jeśli chodzi o roboty drogowe, to polegały na wymianie gruntu głównie na drogach dojazdowych przy węźle Olsztyn-Południe – 33 700 m3 oraz wykopach – 750 m3.

W lutym na budowie wraz z obsługą kontraktu i pracownikami fizycznymi wraz z podwykonawcami pracowało 289 osób. W robotach było wykorzystanych 117 sztuk sprzętu budowlanego.

Wykonawca przedstawił także, oprócz planu robót na obiektach mostowych, także plan robót drogowych na najbliższy miesiąc, które po przerwie zimowej zostały znacznie zintensyfikowane.

Wykopy – 10 tys. m3, wymiany gruntu – 10 tys. m3, nasypy – 38 tys. m3, warstwy odsączające – 3 tys. m3.

Termin następnej Rady Budowy to 10 kwietnia.

13 lutego 2017 roku w siedzibie Konsultanta odbyła się 17 Rada Budowy. Wykonawca, jak co miesiąc, przedstawił zakres Robót, które zostały wykonane w poprzednim miesiącu. Intensywne roboty trwały przy wymianie gruntu na DD22, a także przy budowie OUD. Została położona instalacja sanitarna, wentylacja we wszystkich budynkach, w budynku warsztatowo-garażowym została wykonana konstrukcja stalowa dachowa, a w budynku administracyjno-socjalnym ścianki działowe. Roboty odbywały się także na obiektach mostowych: m.in. PZD1 - nasypy i zasypanie wykopów, WS4, WS5, WS6, WS7, WD9 i WD10 zbrojenie betonu, WS5 prefabrykaty betonowe wielkogabarytowe, WD11 łozyska elastomerowe.

Na luty zaplanowano intensywne roboty na wszystkich obiektach, z kolei na OUD przewidziano m.in. montaż pokrycia dachowego na budynku warsztatowo-garażowym.

W styczniu nie wprowadzono i nie odebrano żadnych czasowych organizacji ruchu.

Ustalono tez datę kolejnej Rady Budowy na 13 marca 2017 roku.

16 stycznia 2017 roku w siedzibie konsultanta odbyła się 16 Rada Budowy. Tak jak dotychczas wykonawca przedstawił podczas spotkania plan robót na następny miesiąc oraz postęp prac, których dokonał w miesiącu ubiegłym. Tak jak w poprzednim miesiącu główne roboty odbywały się na obiektach mostowych, przepustach i OUD.

Dodajmy, że do końca 2016 roku upłynęło już 470 dni od czasu podpisania umowy z wykonawcą na budowę obwodnicy zadanie 1.

W grudniu na placu budowy pracowało średnio 155 robotników budowlanych dziennie oraz 90 sztuk sprzętu i pojazdów budowlanych (koparki, dźwig, walec, spycharka, wozidło, samochody ciężarowe).

12 grudnia odbyła się 15 Rada Budowy z udziałem przedstawicieli konsultanta, wykonawcy i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Wykonawca przedstawił zakres robót, które zostały wykonane w listopadzie, a także plan robót na kolejny miesiąc.

Wśród najważniejszych robót, jakie odbyły się w ubiegłym miesiącu, było wykonanie ścian żelbetowych i stropów w budynku aministracyjnym, warsztatowo-garażowym, portierni i budowa kanalizacji deszczowej w OUD.

Główne roboty odbywały się także na obiektach. PZD1A - beton fundamentów w deskowaniu i beton podpór. WS1 - beton podpór i beton ustroju niosącego. WD3 - montaż konstrukcji stalowej. WS4 - beton podpór i ustroju niosącego oraz sączki odwadniające izolację. WS5 - beton fundamentów w deskowaniu, beton podpór i zbrojenie betonu oraz ścianki szczelne działowe, izolacja powłokowa asfaltowa. WS6, zbrojenie betonu, beton podpór, zasypanie wykopów, przestrzeni za ścianami i wykonanie nasypów przy obiekcie. WS7 - zbrojenie betonu, beton fundamentów, próbne obciążenie pali. WD8 beton fundamentów, beton podpór. WD9 - wykopy, beton fundamentów. WD10 - próbne obciążenia pali, beton klas niższych w deskowaniu. WD11 - beton fundamentów, beton podpór, zasypanie wykopów, przestrzeni za ścianami konstrukcji i wykonanie nasypów przy obiekcie. Na przejściach ekologicznych odbywało się również głównie betonowanie wraz z izolacją oraz zbrojenie betonu.

Ustalono datę kolejnej Rady Budowy na 16 stycznia.

 

Strony