Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie mając na względzie zabezpieczenie interesów wszystkich stron biorących udział w realizacji kontraktów na inwestycje drogowe organizuje kolejne spotkania pomiędzy przedstawicielami inwestora a podwykonawcami.

Spotkanie z podwykonawcami budowy obwodnicy Olsztyna (zad. 1) odbędzie się 6 kwietnia 2018 r., w sali konferencyjnej olsztyńskiego oddziału GDDKiA, al. Warszawska 89 w godz. 9:00 – 10:00.

Na obwodnicy Olsztyna skończyła się przerwa zimowa. Wreszcie warunki pogodowe pozwoliły na to, aby można było zacząć układanie masy bitumicznej, które to zostało zawieszone na czas niskich temperatur. 5 kwietnia Wykonawca rozpoczął układanie masy od DL03, czyli drogi lokalnej przebiegającej nad trasą główną obwodnicy w km 2+500, łączącą Kudypy i Naterki. Pod koniec przyszłego tygodnia, jeśli temperatury nadal będą odpowiednio wysokie, Wykonawca zapowiada układanie masy bitumicznej na trasie głównej, w km ok. 1+000 w okolicach miejscowości Kudypy i DK16.

23 marca 2018 roku odbyła się 30 Rada Budowy. Wzięli w niej udział: Zamawiający, Inżynier Kontraktu oraz Wykonawca. Wykonawca przedstawił zakres robót wykonanych w ubiegłym miesiącu oraz plan na miesiąc następny.

Większość prac w lutym odbywała się na Obwodzie Utrzymania Drogowego. M.in. było to kładzenie tynków, malowanie ścian wewnętrznych, układanie instalacji komputerowych i telefonicznych. Pozostałe roboty skupiły się głównie na zbiornikach retencyjnych. Roboty mostowe wykonywano w ograniczonym zakresie, były to głównie roboty wykończeniowe - schody skarpowe, barierki, balustrady, poręcze oraz odwodnieniowe mostów. W ubiełym miesiącu na budowie obwodnicy Olsztyna zadania 1 pracowało średnio 228 osób, zaanagażowanie sprzętu wynosiło zaś 73 sztuki.

Uwaga kierowcy! Utrudnienia w ruchu na DK16. 16 marca 2018 roku w okolicy budowanego obiektu PZD1 (przejścia dla zwierząt) w km 0+000 obwodnicy Olsztyna w godzinach 7:30-15:00 będzie odbywał się ruch wahadłowy. Tymczasowa organizacja ruchu związana jest w pracami wysokościowymi na tym obiekcie. 

23 lutego 2018 roku odbyła się 29 Rada Budowy. Wykonawca przedstawił zakres robót wykonanych w ubiegłym miesiącu i plan robót na miesiąc bieżący. W styczniu ze względu na trwający okres zimowy i niesprzyjające warunki pogodowe, roboty ograniczyły się m.in. do wykonania nasypów 73 tys. m3, montażu elementów ulic typu krawężniki, ścieków betonowych, budowie kanalizacji deszczowej, budowie zbiorników retencyjnych.

Wśród robót mostowych dominował montaż barier na obiektach, izolacje i zbrojenie betonu.

Uwaga kierowcy! W środę (21 lutego 2018 r.) o godz. 12:00 nastąpi zmiana organizacji ruchu w okolicach skrzyżowania drogi S51 z Tomaszkowem. Zmiana polegać będzie na przełożeniu ruchu z odcinka drogi DP1370 na nowowybudowaną drogę dojazdową obwodnicy (DD17) na węźle Południe i połączenie z S51.

26 stycznia 2018 roku odbyła się 28 Rada Budowy. Wykonawca przedstawił zakres robót wykonanych w ubiegłym miesiącu i plan robót na miesiąc bieżący. W grudniu w trasie głównej ustawiano bariery energochłonne, a roboty w tym zakresie są kontynuowane także w tym miesiącu. Ponadto wykonywano umocnienia skarp, a także nasypy i wykopy. Na trasie głównej, jeśli pogoda na to pozwalała, układano beton asfaltowy.

Na obiektach inżynierskich WS1, WD3, WS4, WS5, WS6 i WS7 ułożono nawierzchnię z asfaltu lanego. W dalszym ciągu trwają roboty wykończeniowe na Obwodzie Utrzymania Drogowego.

Zawaansowanie finansowe kontraktu wyniosi obecnie 71 proc.

W grudniu na budowie pracowało łącznie 578 osób. Zaangażowanie sprzętu wyniosło zaś 243 sztuki.

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie organizuje kolejne spotkanie pomiędzy przedstawicielami inwestora a podwykonawcami, mając na względzie zabezpieczenie interesów wszystkich stron biorących udział w realizacji kontraktów na inwestycje drogowe.

Termin i miejsce najbliższego spotkania dla kontraktu budowy obwodnicy Olsztyna zadanie 1 to 7 lutego 2018 r., godz. 9:00 sala konferencyjna olsztyńskiego oddziału GDDKiA, al. Warszawska 89.

W środę (3 stycznia) na trasie S51 na odcinku w km od 93+600 do 96+700 w okolicach Tomaszkowa wykonawca budowy obwodnicy Olsztyna wprowadził zmianę organizacji ruchu. Zmiana polega na przełożeniu ruchu na drogę dojazdową (fragment budowanej obwodnicy) po lewej stronie jadąc w kierunku Olsztynka. Kierowcy proszeni są o zachowanie ostrożności i przestrzeganie ograniczenia prędkości do 50 km/h.

15 grudnia 2017 roku w siedzibie Inżyniera Kontraktu odbyła się 27 Rada Budowy. Podczas spotkania Wykonawca przedstawił zakres robót wykonanych w poprzednim miesiącu oraz plan robót na miesiąc bieżący.

Zaawansowanie robót drogowych łącznie wynosi ponad 65 proc. W tym : nasypy, wykopy i inne roboty ziemne - 85 proc.

- roboty bitumiczne bez warstwy ścieralnej (ostatniej) - 90 proc. - nie licząc węzłów,

- roboty bitumiczne na węzłach: Węzeł Zachód - 30 proc. węzeł Południe - 25 proc.
W tej chwili trwają roboty przy montażu barier energochłonnych, humusowaniu pasów rozdziału, umacnianiu poboczy, układaniu krawężników. Jeśli pozwala na to temperatura, kontynuuje się układanie masy bitumicznej głównie na drogach dojazdowych na węzłach Południe i Zachód.
Zaawansowanie robót mostowych łącznie wynosi: 90 proc.
Na obiektach trwają głównie roboty wykończeniowe m.in. montaż schodów skarpowych, balustrad. Na dużym przejściu dla zwierząt (nad drogą DK16) w okolicach Kudyp kontynuacja zasypów, budowa nasypu najazdowego, montaż murów oporowych oraz izolacja ustroju nośnego.
Ustalono datę następnej Rady Budowy na 26 stycznia.
 

Strony