Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie informuje, iż mając na względzie zabezpieczenie interesów wszystkich stron biorących udział w realizacji kontraktów na inwestycje drogowe organizuje kolejne spotkanie pomiędzy przedstawicielami inwestora a podwykonawcami.

Termin i miejsce najbliższego spotkania to 29 maja 2018 r., sala konferencyjna olsztyńskiego oddziału GDDKiA, al. Warszawska 89 godz. 9:00-10:00

21 maja 2018 roku odbyła się kolejna już wizyta dziennikarzy na budowie obwodnicy. Przedstawiciele prasy, radia i telewizji mogli przejechać trasą główną obwodnicy, obejrzeć m.in. rondo na węźle Olsztyn Zachód. Kolejnym punktem programu był oddany do użytku trzy dni wcześniej wiadukt WD3 na drodze powiatowej Kudypy-Naterki. Po przejechaniu większości trasy zatrzymali się na węźle Olsztyn Południe. Tam z bliska mogli przyjrzeć się pracującym maszynom - m.in. walcom i rozściełaczowi przy układaniu masy bitumicznej. Do dyspozycji dziennikarzy byli przedstawiciele wykonawcy, którzy odpowiadali na wiele pytań. Był także obecny rzecznik olsztyńskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

18 maja 2018 roku odbyła się 32 Rada Budowy. Wykonawca przedstawił zakres prac wykonanych w ubiegłym miesiącu i plan robót na miesiąc bieżący. Warunki pogodowe były przez większość czasu sprzyjające, dlatego zakres robót znacznie powiększył się w porównaniu z miesiącami ubiegłymi.  W tej chwili zaawansowanie robót mostowych wynosi ponad 90 proc., a robót drogowych 75 proc. W tym miesiącu Wykonawca skupił się głównie na robotach bitumicznych, gdzie układana jest warstwa wiążąca. Na obiektach trwają roboty wykończeniowe.

Termin następnej Rady Budowy ustalono na 15 czerwca.

Wykonawca pierwszego odcinka obwodnicy Olsztyna informuje, że 22 maja 2018 roku na DK16 w km 0+000 - 0+500 trasy obwodnicy planuje czasową zmianę organizacji ruchu. Zmiana polegać będzie na wprowadzeniu ruchu wahadłowego na tym odcinku. Jest to spowodowane pracami nawierzchniowymi i wykończeniowymi w tym miejscu. Kierowców prosimy o zachowanie ostrożności.
 

18 maja 2018 roku w godzinach popołudniowych zostanie oddany do użytku pierwszy wiadukt na obwodnicy Olsztyna. Jest to WD3 w km 2+500 na drodze łączącej Kudypy z Naterkami. Do tej pory mieszkańcy okolic korzystali z objazdu, bo na czas budowy obiektu droga powiatowa 1457N była zamknięta dla ruchu Naterki-Kudypy.

Wykonawca pierwszego odcinka obwodnicy Olsztyna informuje, że 9.05.2018 r. od godz. 8:00 na DK16 w km ok. 0+000 - 0+100 (w obrębie przejścia dla zwierząt PZD1) planuje wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu. Ruch wahadłowy potrwa do końca dnia. Utrudnienia spowodowane są myciem konstrukcji - przygotowywaniem do hydrofobizacji obiektu.

20 kwietnia 2018 roku odbyła się 31 Rada Budowy, podczas której Wykonawca przedstawił zakres prac, jakie wykonał w ubieglym miesiącu i plan robót na miesiąc następny.

Zaawansowanie robót za marzec przedstawia się następująco: roboty ziemne 90 proc., podbudowy 60 proc. Ekrany akustyczne 25 proc., nawierzchnie bitumiczne 50 proc.

Zaawansowanie obiektów mostowych na zadaniu 1 wynosi niemal 100 proc, pomijając roboty wykończeniowe i próby obciążeniowe.

Zaawansowanie robót branżowych wynosi 85 proc.

Termin następnej Rady Budowy to 18 kwietnia 2018 r.

Wczoraj w godzinach popołudniowych odbyły się próby obciążeniowe wiaduktu WD3 w Kudypach. Jest to pierwszy obiekt na obwodnicy Olsztyna, który został poddany temu badaniu.

Na wiadukt na każdą podporę wjechały trzy ciężarówki wypełnione żwirem, po 32 tony każda. Badanie odbyło się zarówno pod kątem statycznym jak i dynamicznym. Wstępne wyniki są zgodne z wcześniejszymi obliczeniami projektanta, jednak na te ostateczne trzeba będzie poczekać kilka dni.

Następnie, wykonawca złoży wniosek o pozwolenie na użytkowanie.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie mając na względzie zabezpieczenie interesów wszystkich stron biorących udział w realizacji kontraktów na inwestycje drogowe organizuje kolejne spotkania pomiędzy przedstawicielami inwestora a podwykonawcami.

Spotkanie z podwykonawcami budowy obwodnicy Olsztyna (zad. 1) odbędzie się 6 kwietnia 2018 r., w sali konferencyjnej olsztyńskiego oddziału GDDKiA, al. Warszawska 89 w godz. 9:00 – 10:00.

Na obwodnicy Olsztyna skończyła się przerwa zimowa. Wreszcie warunki pogodowe pozwoliły na to, aby można było zacząć układanie masy bitumicznej, które to zostało zawieszone na czas niskich temperatur. 5 kwietnia Wykonawca rozpoczął układanie masy od DL03, czyli drogi lokalnej przebiegającej nad trasą główną obwodnicy w km 2+500, łączącą Kudypy i Naterki. Pod koniec przyszłego tygodnia, jeśli temperatury nadal będą odpowiednio wysokie, Wykonawca zapowiada układanie masy bitumicznej na trasie głównej, w km ok. 1+000 w okolicach miejscowości Kudypy i DK16.

Strony