Aktualności

15 września 2017 roku w siedzibie Inżyniera Kontraktu odbyła się 24 Rada Budowy. Podczas spotkania zostały omówione bieżące sprawy, a Wykonawca przedstawił zakres robót, które wykonano w ubiegłym miesiącu. Do tych najważniejszych z pewnością należało kontynuowanie układania masy bitumicznej. W sierpniu ułożono ponad 300 tys.m 2 betonu asfaltowego w km od 3+400 do 7+680.

Roboty odbywały się także na obiektach inżynierskich i na OUD.

Rozpoczęto także roboty związane z montażem ekranów akustycznych.

Termin kolejnej Rady Budowy ustalono na 13 października.

 

18 sierpnia 2017 roku w siedzibie Inżyniera Kontraktu odbyła się 23 Rada Budowy. Podczas spotkania zostały omówione bieżące sprawy, a wykonawca przedstawił zakres robót, które były  wykonane w ubiegłym miesiącu. Do tych najważniejszych z pewnością należało układanie masy bitumicznej. Roboty w tym zakresie rozpoczęły się od km 1+700 do km 6+800.

Poza tym roboty wykonywane były na obiektach. M.in. przy WS7, WD8, WD9 - beton ustoju nośnego; WD11 - zasypanie wykopów, PZD1A - deskowanie ustroju nośnego i ściany oporowe. W OUD m.in. zamontano konstrukcję dachu magazynu soli.

Kontynuowano także roboty przy zbiornikach retencyjnych.

Termin następnej Rady Budowy ustalono na 15 września.

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie informuje, iż mając na względzie zabezpieczenie interesów wszystkich stron biorących udział w realizacji kontraktu obwodnicy Olsztyna organizuje kolejne spotkanie pomiędzy przedstawicielami inwestora a podwykonawcami.

Termin i miejsce najbliższego spotkania to 2 sierpnia 2017 r. w sali konferencyjnej olsztyńskiego oddziału GDDKiA, al. Warszawska 89 godz. 9.00 – 10.00.

17  lipca 2017 roku w siedzibie Inżyniera Kontraktu odbyła się 22 Rada Budowy. Wykonawca przedstawił zakres robót wykonanych w ubiegłym miesiącu oraz plan robót na miesiąc następny.

W czerwcu rozpoczęły się roboty związane z układaniem warstw masy bitumicznej w km 1+600 do 2+100. W czerwcu wykonano także łącznie 101 tys. m 3 wykopów co stanowi 82 proc. zaawansowania  i 101 tys. m 3 nasypów co stanowi 78 proc. zaawansowania. Nadal prowadzone są roboty związane ze stabilizacją i wymianą gruntu.

Roboty na obiektach: PZD1A - zbrojenie betonu ustroju nośnego; WD3 - ściany oporowe; WS4 - izolacja, kotwy talerzowe, zbrojenie betonu, krawężniki; WS5 - krawężniki, beton płyt przejściowych, kotwy talerzowe; WS6 - zasypanie wykopów, zbrojenia, krawężniki; WS7 -  beton ustoju nośnego, izolacje; WD8 - izolacja, kotwy, beton płyt przejściowych, krawężniki, beton ustroju nośnego, ściany oporowe; WD9 - beton ustoju nośnego, beton podpór; WD10 -  montaż konstrukcji stalowej; WD11 - beton ustoju nośnego.

Na przejściach ekologicznych były montowane półki dla zwierząt.

Termin następnej Rady Budowy ustalono na 18 sierpnia.

Wykonawca informuje, że w związku z pracami bitumicznymi na odcinku obwodnicy w km ok 2+100 w Kudypach, będzie zmuszony zamknąć fragment drogi dojazdowej. Dotyczy to tymczasowej drogi technologicznej przez teren budowy, który został udostępniony mieszkańcom Kudyp i Naterek. Utrudnienia związane z zamknięciem drogi potrwają dwa dni tj. 17-18 lipca. W związku z tym mieszkańcy Naterek będą musieli dojeżdżać drogą przez Tomaszkowo.

3 lipca 2017 roku Wykonawca zadania 1 budowy obwodnicy Olsztyna zaczął układać masę bitumiczną na odcinku próbnym od km 1+600 do 2+100.

, ,

 

Informujemy, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie mając na względzie zabezpieczenie interesów wszystkich stron biorących udział w realizacji kontraktu organizować będzie spotkania pomiędzy przedstawicielami inwestora a podwykonawcami. Takie spotkania będą organizowane raz w miesiącu.

Termin i miejsce najbliższego spotkania to 28 czerwca 2017 r. godz. 10.00, sala konferencyjnej olsztyńskiego oddziału GDDKiA, al. Warszawska 89.

12 czerwca 2017 roku w siedzibie Inżyniera Kontraktu odbyła się 21 Rada Budowy. Wykonawca przedstawił zakres robót wykonanych w ubiegłym miesiącu oraz plan robót na miesiąc następny.

Roboty w maju odbywały się m.in. na OUD - układanie instalacji elektrycznej i CO w budynku warsztatowo-garażowym, wykonano okładziny ścian w budynku administracyjno-biurowym, wykonano także podkłady betonowe pod magazyn soli.

W okresie sprawozdawczym wykonano także 137 tys. m3 wykopów oraz 147 tys. m3 nasypów. Jednocześnie wykonano 100 proc. betonowania przepustów ekologicznych.

Intensywne roboty odbywały się na obiektach mostowych: PZD1A - beton podpór, prefabrykaty betonowe wielkogabarytowe; zasypanie wykopów, przestrzeni za ścianami konstrukcji i wykonanie nasypów przy obiektach: PZD1A, WS1, WS4, WS5, WS6, WS7, WD11. Beton ustroju nośnego na WD8, WD9. WD10 - roboty przygotowawcze pod montaż konstrukcji stalowej.

Na budowie pracowało średnio 291 osób oraz 136 sztuk sprzętu budowlanego.

17 maja teren budowy zwiedzili dziennikarze z lokalnych mediów. Był to także dość symboliczny dzień dla zadania 1, bo właśnie 17 maja odbył się rozruch wytwórni masy bitumicznej. Otoczarnia ma moc 240 ton na godzinę, a na pierwszy odcinek obwodnicy będzie potrzebne 250 tys. ton masy bitumicznej.

Kierownicy budowy przedstawili dziennikarzom także zakres prac, jakie obecnie są wykonywane. Są to przede wszystkim roboty na obiektach inżynieryjskich, których na pierwszym odcinku obwodnicy jest 11, w tym przejście dla zwierząt dużych o szerokości 50 metrów, oraz roboty ziemne. Warto dodać, że ze względu na "trudne" ukształtowanie terenu i rodzaj gruntu, wymienić i zagęścić należy około miliona ton podłoża.

Dziennikarze mieli jedyną okazję przyjrzeć się także pracy nadzoru z zakresu herpetologii. Jeden z trzech pracujących na budowie herpetologów pokazał, jak wygląda jego codzienna praca, polegająca głównie na odławianiu płazów i gadów z terenu budowy i przenoszeniu ich w bezpieczne miejsce. Na przełomie marca i kwietnia, gdy trwała intesywna migracja m.in. ropuch, dziennie łapanych było nawet 200 osobników. Teraz jest ich nieco mniej.

Obecnie zaawansowanie robót na zadaniu 1 wynosi 30 procent, a na niektórych obiektach prace wyprzedzają plan. Zakończenie inwestycji planowane jest na czerwiec 2018 roku.

, , , , , ,
8 maja 2017 roku w siedzibie Inżyniera Kontraktu odbyła się 20 Rada Budowy. Podczas spotkania Wykonawca przedstawił zakres robót, które zrealizował w poprzednim miesiącu oraz plan pracy na miesiąc następny. Najintensywniejsze roboty odbywały się głównie na przepustach - przejściach ekologicznych oraz obiektach mostowych. W kwietniu na budowie pracowało średnio 377 osób wraz z kadrą inżynierską oraz 128 sztuk sprzętu budowlanego. W kwietniu Wykonawca kontynuował także roboty ziemne - 347 tys. m sześc. wykopów oraz 410 tys. m sześc nasypów. Podczas spotkania zostały omówione także sprawy bieżące dotyczące m.in. ochrony środowiska. Ustalono także termin następnej Rady Budowy na 12 czerwca.

Strony