12 września 2018 roku o godz. 10:00 Wykonawca otworzył dla ruchu obiekt WD9 w ciągu DK51. Dzięki temu przejazd w okolicach Tomaszkowa będzie znacznie łatwiejszy i szybszy. Oznacza to też koniec uciążliwych korków. Przypomnijmy, że to już trzeci wiadukt oddany do użytku na pierwszym odcinku obwodnicy Olsztyna. Najpierw otwarto WD3 w Kudypach na drodze powiatowej do Naterek, a następnie WS1 na DK16 z Olsztyna w stronę Ostródy w okolicach zjazdu na Kudypy.

Uwaga kierowcy!  W piątek (7.09.2018 r.) Wykonawca pierwszego odcinka obwodnicy Olsztyna będzie kontynuował roboty bitumiczne na DK51 na odcinku Olsztyn-Tomaszkowo. W związku z tym nadal będzie obowiązywał ruch wahadłowy. Utrudnienia potrwają od godz. 7:00 do ok. 14:00.

Uwaga kierowcy! Na 6 września 2018 r. wykonawca pierwszego odcinka obwodnicy Olsztyna zaplanował układanie warstwy ścieralnej na odcinku DK51 Tomaszkowo – Olsztyn.

W czasie wykonywania prac bitumicznych będzie obowiązywał ruch wahadłowy. Przewiduje się, że utrudnienia rozpoczną się od ok. godz. 8:00 i potrwają do godzin wieczornych.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie informuje, iż mając na względzie zabezpieczenie interesów wszystkich stron biorących udział w realizacji kontraktów na inwestycje drogowe organizuje kolejne spotkania pomiędzy przedstawicielami inwestora a podwykonawcami.

Termin i miejsce najbliższego spotkania dla zadania 1 obwodnicy Olsztyna to 5 września 2018 r., godz. 9:00–10:00 sala konferencyjna olsztyńskiego oddziału GDDKiA, al. Warszawska 89.

25 sierpnia (sobota) Wykonawca pierwszego odcinka obwodnicy Olsztyna planuje dalsze roboty związane z przygotowaniem nawierzchni pod układanie masy asfaltowej na DK51 w okolicach Tomaszkowa w stronę Olsztyna. W związku z tym czasowo będzie obowiązywał ruch wahadłowy. Utrudnienia potrwają od rana przez 2-3 godziny. Natomiast 27 sierpnia (poniedziałek) ze względu na kontynuację robót bitumicznych ruch wahadłowy zacznie obowiązywać od godz. 8 do godzin popołudniowych.

24 sierpnia 2018 r. od wczesnych godzin porannych na DK51 w okolicach budowanego węzła Olsztyn-Południe niedaleko zjazdu do Tomaszkowa wystąpią utrudnienia w ruchu. Wykonawca planuje układanie masy bitumicznej na odcinku DK51 w stronę Olsztyna i wprowadza na ten czas ruch wahadłowy. Utrudnienia potrwają cały dzień - do godzin popołudniowych.

 

Obwodnica Olsztyna będzie gotowa jeszcze w tym roku. Drogowa dyrekcja właśnie dostała unijne dofinansowanie na tę inwestycję.

Umowę o dofinansowanie podpisali 25 lipca 2018 roku Przemysław Gorgol, p.o. Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Jacek Gryga, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Formalna nazwa inwestycji to „Budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu DK nr 16”. Całe przedsięwzięcie będzie kosztować ponad 473 miliony złotych. Unijne dofinansowanie pokryje większą część wydatków - prawie 368 milionów złotych.

 

13 lipca 2018 r. w siedzibie Inżyniera odbyła się 34 Rada Budowy. Wykonawca przedstawił zakres robót wykonanych w ubiegłym miesiącu i plan robót na miesiąc kolejny.

Zaawansowanie robót w ubiegłym miesiącu wynosiło:

Roboty przygotowawcze: 84 proc., roboty ziemne/wzmocnienia gruntu:   91 proc., odwodnienia:  83 proc., podbudowy: 64 proc., nawierzchnia: 30 proc. Roboty wykończeniowe: humusowanie: 24 proc., oznakowanie pionowe i poziome: 1,17 proc., bariery ochronne: 40 proc., elementy ulic:  43 proc., ogrodzenia dróg: 15 proc. Ekrany akustyczne: 32 proc. Obiekty inżynierskie 92 proc. Roboty branżowe 83 proc.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie informuje, iż mając na względzie zabezpieczenie interesów wszystkich stron biorących udział w realizacji kontraktów na inwestycje drogowe organizuje kolejne spotkania pomiędzy przedstawicielami inwestora a podwykonawcami.

Termin i miejsce najbliższego spotkania dla podwykonawców pierwszego odcinka obwodnicy Olsztyna to 19 lipca, sala konferencyjna olsztyńskiego oddziału GDDKiA, al. Warszawska 89, godz. 9:00 – 10:00.

 

Uwaga kierowcy! 2 lipca 2018 roku Wykonawca pierwszego odcinka obwodnicy Olsztyna informuje, że o godz. 12:00 planuje wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu na DK16 w okolicy wjazdu do Kudyp. Zmiana polegać będzie na przełożeniu ruchu na jezdnię lewą na drogę objazdową (w tym także starodroże parkingu).

Strony