14 września 2018 roku odbyła się 36 Rada Budowy. Wykonawca przedstawił zakres robót wykonanych w ubiegłym miesiącu i plan robót na miesiąc kolejny.

Zaawansowanie robót w sierpniu wyniosło łącznie 79 procent. I tak: roboty drogowe: roboty przygotowawcze 91 proc., roboty ziemne/wzmocnienia gruntu 99 proc., odwodnienia: 85 proc., podbudowy: 75 proc., nawierzchnia: 34 proc.. Roboty wykończeniowe: humusowanie: 68 proc., oznakowanie pionowe i poziome: 3,71 proc., bariery ochronne: 52 proc., elementy ulic: 61 proc., ogrodzenia dróg: 47 proc., ekrany akustyczne: 69 proc.

Obiekty inżynierskie: roboty przygotowawcze 100 proc., fundamenty 100 proc., podpory i konstrukcje oporowe 100 proc., ustroje nośne 100 proc., łożyska 100 proc., urządzenia dylatacyjne 100 proc., odwodnienie 94 proc., izolacje 98 proc., wyposażenie 87 proc., roboty przyobiektowe 86 proc., roboty nawierzchniowe 54 proc., próbne obciążenia obiektów 59 proc. Roboty branżowe 88 proc.

 

12 września 2018 roku o godz. 10:00 Wykonawca otworzył dla ruchu obiekt WD9 w ciągu DK51. Dzięki temu przejazd w okolicach Tomaszkowa będzie znacznie łatwiejszy i szybszy. Oznacza to też koniec uciążliwych korków. Przypomnijmy, że to już trzeci wiadukt oddany do użytku na pierwszym odcinku obwodnicy Olsztyna. Najpierw otwarto WD3 w Kudypach na drodze powiatowej do Naterek, a następnie WS1 na DK16 z Olsztyna w stronę Ostródy w okolicach zjazdu na Kudypy.

Uwaga kierowcy!  W piątek (7.09.2018 r.) Wykonawca pierwszego odcinka obwodnicy Olsztyna będzie kontynuował roboty bitumiczne na DK51 na odcinku Olsztyn-Tomaszkowo. W związku z tym nadal będzie obowiązywał ruch wahadłowy. Utrudnienia potrwają od godz. 7:00 do ok. 14:00.

Uwaga kierowcy! Na 6 września 2018 r. wykonawca pierwszego odcinka obwodnicy Olsztyna zaplanował układanie warstwy ścieralnej na odcinku DK51 Tomaszkowo – Olsztyn.

W czasie wykonywania prac bitumicznych będzie obowiązywał ruch wahadłowy. Przewiduje się, że utrudnienia rozpoczną się od ok. godz. 8:00 i potrwają do godzin wieczornych.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie informuje, iż mając na względzie zabezpieczenie interesów wszystkich stron biorących udział w realizacji kontraktów na inwestycje drogowe organizuje kolejne spotkania pomiędzy przedstawicielami inwestora a podwykonawcami.

Termin i miejsce najbliższego spotkania dla zadania 1 obwodnicy Olsztyna to 5 września 2018 r., godz. 9:00–10:00 sala konferencyjna olsztyńskiego oddziału GDDKiA, al. Warszawska 89.

25 sierpnia (sobota) Wykonawca pierwszego odcinka obwodnicy Olsztyna planuje dalsze roboty związane z przygotowaniem nawierzchni pod układanie masy asfaltowej na DK51 w okolicach Tomaszkowa w stronę Olsztyna. W związku z tym czasowo będzie obowiązywał ruch wahadłowy. Utrudnienia potrwają od rana przez 2-3 godziny. Natomiast 27 sierpnia (poniedziałek) ze względu na kontynuację robót bitumicznych ruch wahadłowy zacznie obowiązywać od godz. 8 do godzin popołudniowych.

24 sierpnia 2018 r. od wczesnych godzin porannych na DK51 w okolicach budowanego węzła Olsztyn-Południe niedaleko zjazdu do Tomaszkowa wystąpią utrudnienia w ruchu. Wykonawca planuje układanie masy bitumicznej na odcinku DK51 w stronę Olsztyna i wprowadza na ten czas ruch wahadłowy. Utrudnienia potrwają cały dzień - do godzin popołudniowych.

 

Obwodnica Olsztyna będzie gotowa jeszcze w tym roku. Drogowa dyrekcja właśnie dostała unijne dofinansowanie na tę inwestycję.

Umowę o dofinansowanie podpisali 25 lipca 2018 roku Przemysław Gorgol, p.o. Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Jacek Gryga, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Formalna nazwa inwestycji to „Budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu DK nr 16”. Całe przedsięwzięcie będzie kosztować ponad 473 miliony złotych. Unijne dofinansowanie pokryje większą część wydatków - prawie 368 milionów złotych.

 

13 lipca 2018 r. w siedzibie Inżyniera odbyła się 34 Rada Budowy. Wykonawca przedstawił zakres robót wykonanych w ubiegłym miesiącu i plan robót na miesiąc kolejny.

Zaawansowanie robót w ubiegłym miesiącu wynosiło:

Roboty przygotowawcze: 84 proc., roboty ziemne/wzmocnienia gruntu:   91 proc., odwodnienia:  83 proc., podbudowy: 64 proc., nawierzchnia: 30 proc. Roboty wykończeniowe: humusowanie: 24 proc., oznakowanie pionowe i poziome: 1,17 proc., bariery ochronne: 40 proc., elementy ulic:  43 proc., ogrodzenia dróg: 15 proc. Ekrany akustyczne: 32 proc. Obiekty inżynierskie 92 proc. Roboty branżowe 83 proc.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie informuje, iż mając na względzie zabezpieczenie interesów wszystkich stron biorących udział w realizacji kontraktów na inwestycje drogowe organizuje kolejne spotkania pomiędzy przedstawicielami inwestora a podwykonawcami.

Termin i miejsce najbliższego spotkania dla podwykonawców pierwszego odcinka obwodnicy Olsztyna to 19 lipca, sala konferencyjna olsztyńskiego oddziału GDDKiA, al. Warszawska 89, godz. 9:00 – 10:00.

 

Strony