15.05.2019 r. na węźle południe w okolicach skrzyżowania DK51 z obwodnicą, prowadzone będą prace związane z zabezpieczeniem i ustawieniem kamer należących do Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem.

W związku z tym zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu polegająca na zwężeniu do jednego pasa jezdni najpierw prawej strony, a następnie lewej strony drogi. Prace potrwają do ok. godz. 14.

Informujemy, że w trosce o jak najlepszą współpracę oraz zabezpieczenie interesów wszystkich stron biorących udział w realizacji kontraktów na inwestycje drogowe, na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad został uruchomiony specjalny serwis dla podwykonawców.

Wszelkie informacje można znaleźć tu:

https://www.gddkia.gov.pl/pl/3973/Serwis-dla-podwykonawcow oraz  https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/33265/Poradnik-dla-podwykonawcow-jak-skutecznie-zadbac-o-swoje-interesy

W piątek (19.04.2019 r.) od godzin porannych Wykonawca pierwszego odcinka obwodnicy Olsztyna zamierza etapowo wprowadzać czasową organizację ruchu polegającą na dopuszczeniu do użytkowania dwóch łącznic (L05a i L05b) na węźle południe. To ostatni fragment węzła, który, jak dotąd był w budowie. Dzięki temu kierowcy będą mogli wyjeżdżać z obwodnicy w stronę Olsztynka bez konieczności objeżdżania całego węzła.

13 marca 2019 roku w odbyła się 42 Rada Budowy. Wykonawca przedstawił zakres robót wykonanych w poprzednim miesiącu i plan robót na miesiąc kolejny. Ze względu na panujące warunki pogodowe, a także okres zimowy, prace na budowie wykonywane były w ograniczonym zakresie. Główne roboty odbywały się na na węźle południe, gdzie budowana jest ostatnia łącznica L05, w miejscu, gdzie została rozebrana wytwórnia mas bitumicznych. Robotnicy wykonywali też prace przy ogrodzeniu trasy, uzupełnianiu i dogęszczaniu siatki. Kontynuowano także humusowanie skarp.

Kolejny termin Rady Budowy ustalono na 17 kwietnia.

Wykonawca pierwszego odcinka obwodnicy Olsztyna, informuje, że jutro (7.03.2019 r.) od ok. godz. 9:00 zacznie montaż sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu S51 z wjazdem do Mazurskich Miodów w Tomaszkowie. Wiązać się to będzie z utrudnieniami w ruchu w postaci zawężenia jezdni do jednego pasa ruchu. Roboty potrwają kilka dni i są uzależnione od opadów atmosferycznych. W przypadku ich wystąpienia, prace będą wstrzymywane, a ruch upłynniany.

16 stycznia 2019 roku odbyła się 40 Rada Budowy. Jak co miesiąc, Wykonawca przedstawił zakres robót za ostatni miesiąc i plac prac na miesiąc kolejny. Z racji okresu zimowego, roboty są ograniczone, wykonywane są jedynie w określonych  miejscach m.in. wykończenia w budynkach OUD. Prace są ograniczone także ze względu na to, że większa część pierwszego odcinka obwodnicy została w grudniu oddana do ruchu. Natomiast roboty mostowe zostały już ukończone w całości.

12 grudnia 2018 roku odbyła się 39 Rada Budowy. Wykonawca przedstawił zakres robót wykonanych w ubiegłym miesiącu i plan robót na miesiąc kolejny. Zaawansowanie robót w listopadzie wyniosło: roboty drogowe: roboty przygotowawcze 100 proc., roboty ziemne/wzmocnienia gruntu 99 proc., odwodnienia: 97 proc., podbudowy: 96 proc., nawierzchnia: 89 proc.. Roboty wykończeniowe: humusowanie: 84 proc., oznakowanie pionowe i poziome: 40 proc., bariery ochronne: 77 proc., elementy ulic: 87 proc., ogrodzenia dróg: 71 proc., ekrany akustyczne: 100 proc. Obiekty inżynierskie: roboty przygotowawcze 100 proc., fundamenty 100 proc., podpory i konstrukcje oporowe 100 proc., ustroje nośne 100 proc., łożyska 100 proc., urządzenia dylatacyjne 100 proc., odwodnienie 94 proc., izolacje 100 proc., wyposażenie 93 proc., roboty przyobiektowe 94 proc., roboty nawierzchniowe 96 proc., próbne obciążenia obiektów 96 proc. Roboty branżowe 96 proc.

6 grudnia 2018 roku o godz. 14:00 odbyło się uroczyste otwarcie dla ruchu pierwszego odcinka obwodnicy od węzła zachód w okolicach Kudyp do węzła południe do km ok. 9+000 w Tomaszkowie. 

Pozostała część trasy - od km 9+000 do 10+000 zostanie udostępniona w jednym czasie z drugim odcinkiem obwodnicy - do Wójtowa.

Dodajmy, że nadal trwają prace wykończeniowe, prędkość w niektórych miejscach jest ograniczona, więc kierowców prosimy o ostrożność i wyrozumiałość.

6 grudnia 2018 r. o godz. 14:00 nastąpi oficjalne otwarcie pierwszego odcinka obwodnicy Olsztyna. Uroczystość odbędzie się na jednej z łącznic na węźle południe w Tomaszkowie. Pierwsze etapy uruchomienia węzła Olsztyn Południe rozpoczną się już dzisiaj (5 grudnia) i potrwają do godzin wieczornych 6 grudnia, kiedy udostępniona zostanie trasa główna. Prace porządkowe mogą potrwać jeszcze do końca tygodnia. Ponadto przez jakiś czas będą kontynuowane także drobne roboty wykończeniowe na całym odcinku wraz z drogami dojazdowymi i lokalnymi. Kierowcy poruszający się nową trasą powinni zachować w tym czasie szczególną ostrożność.

14 listopada 2018 roku odbyła się 38 Rada Budowy. Wykonawca przedstawił zakres robót wykonanych w ubiegłym miesiącu i plan robót na miesiąc kolejny. Zaawansowanie robót we wrześniu wyniosło: roboty drogowe: roboty przygotowawcze 100 proc., roboty ziemne/wzmocnienia gruntu 99 proc., odwodnienia: 91 proc., podbudowy: 96 proc., nawierzchnia: 86 proc.. Roboty wykończeniowe: humusowanie: 84 proc., oznakowanie pionowe i poziome: 40 proc., bariery ochronne: 62 proc., elementy ulic: 87 proc., ogrodzenia dróg: 65 proc., ekrany akustyczne: 91 proc. Obiekty inżynierskie: roboty przygotowawcze 100 proc., fundamenty 100 proc., podpory i konstrukcje oporowe 100 proc., ustroje nośne 100 proc., łożyska 100 proc., urządzenia dylatacyjne 100 proc., odwodnienie 94 proc., izolacje 100 proc., wyposażenie 93 proc., roboty przyobiektowe 94 proc., roboty nawierzchniowe 96 proc., próbne obciążenia obiektów 96 proc. Roboty branżowe 93 proc.

Strony