13 marca 2019 roku w odbyła się 42 Rada Budowy. Wykonawca przedstawił zakres robót wykonanych w poprzednim miesiącu i plan robót na miesiąc kolejny. Ze względu na panujące warunki pogodowe, a także okres zimowy, prace na budowie wykonywane były w ograniczonym zakresie. Główne roboty odbywały się na na węźle południe, gdzie budowana jest ostatnia łącznica L05, w miejscu, gdzie została rozebrana wytwórnia mas bitumicznych. Robotnicy wykonywali też prace przy ogrodzeniu trasy, uzupełnianiu i dogęszczaniu siatki. Kontynuowano także humusowanie skarp.

Kolejny termin Rady Budowy ustalono na 17 kwietnia.