12 grudnia 2018 roku odbyła się 39 Rada Budowy. Wykonawca przedstawił zakres robót wykonanych w ubiegłym miesiącu i plan robót na miesiąc kolejny. Zaawansowanie robót w listopadzie wyniosło: roboty drogowe: roboty przygotowawcze 100 proc., roboty ziemne/wzmocnienia gruntu 99 proc., odwodnienia: 97 proc., podbudowy: 96 proc., nawierzchnia: 89 proc.. Roboty wykończeniowe: humusowanie: 84 proc., oznakowanie pionowe i poziome: 40 proc., bariery ochronne: 77 proc., elementy ulic: 87 proc., ogrodzenia dróg: 71 proc., ekrany akustyczne: 100 proc. Obiekty inżynierskie: roboty przygotowawcze 100 proc., fundamenty 100 proc., podpory i konstrukcje oporowe 100 proc., ustroje nośne 100 proc., łożyska 100 proc., urządzenia dylatacyjne 100 proc., odwodnienie 94 proc., izolacje 100 proc., wyposażenie 93 proc., roboty przyobiektowe 94 proc., roboty nawierzchniowe 96 proc., próbne obciążenia obiektów 96 proc. Roboty branżowe 96 proc.