13 lipca 2018 r. w siedzibie Inżyniera odbyła się 34 Rada Budowy. Wykonawca przedstawił zakres robót wykonanych w ubiegłym miesiącu i plan robót na miesiąc kolejny.

Zaawansowanie robót w ubiegłym miesiącu wynosiło:

Roboty przygotowawcze: 84 proc., roboty ziemne/wzmocnienia gruntu:   91 proc., odwodnienia:  83 proc., podbudowy: 64 proc., nawierzchnia: 30 proc. Roboty wykończeniowe: humusowanie: 24 proc., oznakowanie pionowe i poziome: 1,17 proc., bariery ochronne: 40 proc., elementy ulic:  43 proc., ogrodzenia dróg: 15 proc. Ekrany akustyczne: 32 proc. Obiekty inżynierskie 92 proc. Roboty branżowe 83 proc.