15 czerwca 2018 r. w siedzibie Inżyniera odbyła się 33 Rada Budowy. Wykonawca przedstawił zakres robót wykonanych w ubiegłym miesiącu i plan robót na miesiąc kolejny.

Zakres robót drogowych wykonanych w maju: - roboty ziemne: wykopy – 16 tys. m3, nasypy – 30 tys. m3 – głównie nasyp na WD9. Roboty bitumiczne – 18,5 tys. ton. Wykonywano takie prace jak: Węzeł Zachód (Rondo, wyloty z Ronda) – ścieżka rowerowa wzdłuż DK16, roboty na dojeździe do ronda, wylocie na Olsztyn na ostatnich 200 m. Przygotowanie pod układanie warstwy SMA.  Do WS5 zostały skończone roboty związane ze ściekami przykrawężnikowymi, ogrodzeniem, umocnienia rowów, zostaje tylko wykonanie programu naprawczego związanego z grubością pakietu warstw bitumicznych.

Roboty mostowe: PZD1A – wykonanie izolacji z papy na całym obiekcie, zasypki na dojściu do obiektu z obu stron, w czerwcu zostanie zakończone wykonanie zasypów, pozostaną roboty zieleniarskie. WS4 - izolacja z papy. WS5, WS6 i WS7 – wykonywano hydrofobizację. WD8 – wykonano schody skarpowe, obiekt czeka na prace związane z położeniem warstwy ścieralnej. WD9 – zakończono zasypki od strony podpory P3, ułożono asfalt lany na nitce wewnętrznej lewej i prawej. WD10 i WD11 - izolacja z papy i przygotowanie pod asfalt lany.

Ustalono termin następnej Rady Budowy na 13 lipca.