20 kwietnia 2018 roku odbyła się 31 Rada Budowy, podczas której Wykonawca przedstawił zakres prac, jakie wykonał w ubieglym miesiącu i plan robót na miesiąc następny.

Zaawansowanie robót za marzec przedstawia się następująco: roboty ziemne 90 proc., podbudowy 60 proc. Ekrany akustyczne 25 proc., nawierzchnie bitumiczne 50 proc.

Zaawansowanie obiektów mostowych na zadaniu 1 wynosi niemal 100 proc, pomijając roboty wykończeniowe i próby obciążeniowe.

Zaawansowanie robót branżowych wynosi 85 proc.

Termin następnej Rady Budowy to 18 kwietnia 2018 r.