23 lutego 2018 roku odbyła się 29 Rada Budowy. Wykonawca przedstawił zakres robót wykonanych w ubiegłym miesiącu i plan robót na miesiąc bieżący. W styczniu ze względu na trwający okres zimowy i niesprzyjające warunki pogodowe, roboty ograniczyły się m.in. do wykonania nasypów 73 tys. m3, montażu elementów ulic typu krawężniki, ścieków betonowych, budowie kanalizacji deszczowej, budowie zbiorników retencyjnych.

Wśród robót mostowych dominował montaż barier na obiektach, izolacje i zbrojenie betonu.