26 stycznia 2018 roku odbyła się 28 Rada Budowy. Wykonawca przedstawił zakres robót wykonanych w ubiegłym miesiącu i plan robót na miesiąc bieżący. W grudniu w trasie głównej ustawiano bariery energochłonne, a roboty w tym zakresie są kontynuowane także w tym miesiącu. Ponadto wykonywano umocnienia skarp, a także nasypy i wykopy. Na trasie głównej, jeśli pogoda na to pozwalała, układano beton asfaltowy.

Na obiektach inżynierskich WS1, WD3, WS4, WS5, WS6 i WS7 ułożono nawierzchnię z asfaltu lanego. W dalszym ciągu trwają roboty wykończeniowe na Obwodzie Utrzymania Drogowego.

Zawaansowanie finansowe kontraktu wyniosi obecnie 71 proc.

W grudniu na budowie pracowało łącznie 578 osób. Zaangażowanie sprzętu wyniosło zaś 243 sztuki.