15 grudnia 2017 roku w siedzibie Inżyniera Kontraktu odbyła się 27 Rada Budowy. Podczas spotkania Wykonawca przedstawił zakres robót wykonanych w poprzednim miesiącu oraz plan robót na miesiąc bieżący.

Zaawansowanie robót drogowych łącznie wynosi ponad 65 proc. W tym : nasypy, wykopy i inne roboty ziemne - 85 proc.

- roboty bitumiczne bez warstwy ścieralnej (ostatniej) - 90 proc. - nie licząc węzłów,

- roboty bitumiczne na węzłach: Węzeł Zachód - 30 proc. węzeł Południe - 25 proc.
W tej chwili trwają roboty przy montażu barier energochłonnych, humusowaniu pasów rozdziału, umacnianiu poboczy, układaniu krawężników. Jeśli pozwala na to temperatura, kontynuuje się układanie masy bitumicznej głównie na drogach dojazdowych na węzłach Południe i Zachód.
Zaawansowanie robót mostowych łącznie wynosi: 90 proc.
Na obiektach trwają głównie roboty wykończeniowe m.in. montaż schodów skarpowych, balustrad. Na dużym przejściu dla zwierząt (nad drogą DK16) w okolicach Kudyp kontynuacja zasypów, budowa nasypu najazdowego, montaż murów oporowych oraz izolacja ustroju nośnego.
Ustalono datę następnej Rady Budowy na 26 stycznia.